Luật sư tư vấn về chủ đề "phí sử dụng đường bộ"

phí sử dụng đường bộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phí sử dụng đường bộ.

Mức phí sử dụng đường bộ 2022 mới nhất

Mức phí sử dụng đường bộ 2022 mới nhất
Khi tham gia giao thông, phí đường bộ là một trong những loại phí mà chủ giao thông phương tiện bắt buộc phải nộp. Hiện nay, mức phí sử dụng đường bộ đang được pháp luật quy định cụ thể tại Thông tư 70/2021/TT-BTC. Bài viết sau đây của Luật Minh Khuê sẽ giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn phí sử dụng đường bộ này.

Thông tư số 106/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam hầm Hải Vân và trạm thu phí Hoà Phước, quốc lộ 1A, thành phố Đà Nẵng

Thông tư số 106/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam hầm Hải Vân và trạm thu phí Hoà Phước, quốc lộ 1A, thành phố Đà Nẵng
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam hầm Hải Vân và trạm thu phí hoà phước, quốc lộ 1A, thành phố Đà Nẵng