Nội dung được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi:  1900.6162

Cơ sở pháp lý: 

Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

- Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH

- QCVN 22: 2010/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ;

- TCXD VN296: 2004, Dàn giáo - các yêu cầu về an toàn;

- TCVN 4755: 1989, Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thủy lực;

- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ- Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;

- TCVN 5179: 1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thủy lực về an toàn.

Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.

Việc kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu đối với xe nâng người thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quy trình này không áp dụng cho đường cáp lên xuống hầm mỏ và đường cáp phục vụ cho các công tác chuyên dùng.

1. Xe nâng người là gì?

Xe nâng người: là phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nâng, hạ, di chuyển người và dụng cụ làm việc ở trên cao.

Sàn công tác: sàn cho công nhân đứng và xếp dụng cụ, vật liệu làm việc.

Lan can: hệ thanh chắn được lắp dọc theo các mặt hở và phần cuối của sàn công tác, gồm có thanh trên (tay vịn), thanh giữa và các trụ đỡ.

Tải trọng làm việc an toàn (SWL): tổng khối lượng người và dụng cụ, vật liệu lớn nhất được phép nâng hạ.

Khi kiểm định phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;

- Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải;

- Các chế độ thử tải- phương pháp thử;

- Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định. Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định gồm:

- Máy kinh vĩ (nếu cần);

- Tốc độ kế (máy đo tốc độ);

- Thiết bị đo khoảng cách;

- Dụng cụ phương tiện kiểm tra kích thước hình học;

- Thiết bị đo điện trở cách điện;

- Thiết bị đo điện trở tiếp địa;

- Thiết bị đo điện vạn năng;

- Ampe kìm.

3. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.

- Hồ sơ, tài liệu của thiết bị phải đầy đủ.

- Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.

- Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.

4. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người

4.1. Chuẩn bị kiểm định

Thứ nhất, trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.

Thứ hai, kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.

- Lý lịch, hồ sơ của thiết bị: phải thể hiện được loại, mã hiệu; số chế tạo; năm chế tạo; nhà chế tạo; tải trong nâng và số người được phép nâng; loại dẫn động; loại điều khiển; vận tốc nâng hạ; vận tốc di chuyển và đặc trưng kỹ thuật chính các hệ thống của thiết bị;

- Các bản vẽ có ghi các kích thước chính;

- Bản vẽ nguyên lý điện điều khiển;

- Hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố;

- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.

Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định tại 7.2 của quy trình này. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.

Thứ ba, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.

Thứ tư, xây dựng và thống nhất biện pháp an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.

4.2. Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:

Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:

(i) Kiểm tra vị trí mặt bằng đặt thiết bị, hàng rào bảo vệ, các khoảng cách, các chướng ngại vật cần lưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định.

(ii) Kiểm tra sự phù hợp, đồng bộ của các bộ phận, chi tiết thiết bị so với hồ sơ, lý lịch.

(iii) Xem xét lần lượt và toàn bộ các cơ cấu, bộ phận của thiết bị nâng, đặc biệt chú trọng đến tình trạng các bộ phận và chi tiết sau:

- Kết cấu kim loại của thiết bị và các mối ghép liên kết cơ khí: Mối ghép hàn, mối ghép đinh tán (nếu có), mối ghép bulông, mối ghép bằng chốt (khóa) chịu lực;

- Sàn công tác (sàn công tác mở rộng);

- Lan can bảo vệ (lan can bảo vệ mở rộng) và mối liên kết với kết cấu khung sàn công tác;

- Cáp (xích) và các bộ phận cố định cáp (xích) đáp ứng theo yêu cầu của nhà chế tạo;

- Hệ thống thủy lực: thùng chứa dầu, bơm, xi lanh, mô tơ, các loại van, đường ống;

- Các puly, trục và các chi tiết cố định trục puly;

- Bánh xe, hệ thống truyền động bánh xe và hệ thống chuyển hướng;

- Các thiết bị an toàn: khống chế quá tải, khống chế chiều cao nâng, khống chế ra cần, bộ kiểm soát độ nghiêng thiết bị;

- Đối trọng và ổn trọng đánh giá theo TCVN 5206: 1990;

- Kiểm tra hệ thống điều khiển: phía trên sàn công tác và phía dưới thiết bị.

Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật làm ảnh hưởng đến các cơ cấu, chi tiết, bộ phận của thiết bị và đáp ứng các yêu cầu tại mục 8.1

Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:

(i) Kiểm tra tình trạng hoạt động của các cơ cấu: di chuyển; chuyển hướng; nâng, hạ sàn công tác; nâng, hạ cần (nếu có); ra vào cần (nếu có); quay cần (nếu có).

(ii) Kiểm tra tình trạng hoạt động của các hệ thống: hệ thống thủy lực; hệ thống dẫn động của thiết bị (động cơ đốt trong hoặc động cơ điện); hệ thống điều khiển của thiết bị (kiểm tra tình trạng hoạt động trên sàn công tác và dưới thiết bị; hệ thống cứu hộ của thiết bị; hệ thống an toàn...

(iii) Các phép thử trên được thực hiện không ít hơn 03 lần.

Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được vận hành đúng tính năng thiết kế, không phát hiện các hiện tượng bất thường và đáp ứng các yêu cầu tại mục 8.2.

Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:

(i) Thử tải tĩnh:

- Tải trọng thử: 125% SWL hoặc bằng 125% Q(sd), trong đó:

+ SWL: tải trọng làm việc an toàn của thiết bị;

+ Q(sd): tải trọng sử dụng theo yêu cầu của cơ sở không lớn hơn tải trọng thiết kế và phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị.

Chất tải trên sàn công tác, tại vị trí sàn thấp nhất (đối với xe nâng người dạng cần: thử tại vị trí có tầm với lớn nhất và theo đặc tính tải) của thiết bị, nâng lên với độ cao từ 100mm - 200mm.

Thời gian thử: 10 phút.

Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi trong 10 phút thử tải, sàn công tác không trôi; các cơ cấu, bộ phận của thiết bị không có vết nứt, không có biến dạng vĩnh cửu hoặc hư hỏng khác.

(ii) Thử tải động:

Tải thử: 110% SWL hoặc 110% Q(sd).

Chất tải trên sàn công tác, vận hành tất cả các cơ cấu, hệ thống của thiết bị hoạt động (đối với xe nâng người dạng cần: vận hành thiết bị theo đặc tính tải) không ít hơn 3 lần.

Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi sàn công tác, các cơ cấu, bộ phận và các hệ thống của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế, không có vết nứt, không có biến dạng vĩnh cửu hoặc các hư hỏng khác.

(iii) Thử thiết bị khống chế quá tải (nếu có):

- Chất tải 100%SWL lên sàn công tác tại vị trí sàn thấp nhất.

- Chất thêm không quá 10%SWL lên sàn công tác.

Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị khống chế quá tải phải ngăn chặn được các cơ cấu tiếp tục hoạt động vượt quá giới hạn an toàn của thiết bị và chỉ cho phép các cơ cấu đó hoạt động theo chiều ngược lại để đưa tải về trạng thái an toàn hơn.

(iv) Thử hệ thống cứu hộ:

Tải thử: 100% SWL (tải trọng làm việc an toàn), cho thiết bị hoạt động và cắt nguồn động lực cung cấp cho thiết bị.

Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi tác động vào hệ thống cứu hộ, sàn công tác đưa được về vị trí thấp nhất để người ra ngoài an toàn.

4.3. Xử lý kết quả kiểm định

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.

9.2. Thông qua biên bản kiểm định:

Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:

- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;

- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;

- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.

Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.

9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).

9.4. Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.

9.5. Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:

9.5.1. Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.

9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lí nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.

5. Mẫu bản ghi chép tại hiện trường khi kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người

(Tên tổ chức KĐ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày ……. tháng ……. năm 20……..

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

Số:...................

(Kiểm định viên ghi đầy đủ các nội dung đánh giá và thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1- Thông tin chung

Tên thiết bị: .…………….……………………….…………….……………………………………….

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: .…………….……………………….…………….………………….

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở): .…………….……………………….…………….………………

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt: .…………….……………………….…………….…………………………….

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

- Làm việc với ai: (thông tin)

- Người chứng kiến:

2- Thông số cơ bản thiết bị:

Số quản lý thiết bị

 

Địa chỉ (Vị trí) sử dụng

 

- Loại và mã hiệu

 

- Số chế tạo                            

 

- Năm chế tạo                                           

 

- Nhà chế tạo

 

- Vận tốc nâng (m/ph)

 

- Số người được phép làm việc trên sàn (người)

 

Trọng tải nâng lớn nhất

 

Sàn chính (Kg)

 

Sàn mở rộng (Kg)

 

Kích thước chính

D xR xC : (mm)

 

Thiết bị

 

Sàn chính

 

Sàn mở rộng

 

Trọng tải làm việc an toàn 100% SWL (Kg)

 

 

Thử tải tĩnh 125% SWL

 

Sàn công tác

 

Sàn mở rộng

 

Kết cấu kim loại

 

Cơ cấu nâng

 

Hệ thống thủy lực

 

Thử tải động 110% SWL

 

Sàn công tác

 

Sàn mở rộng

 

Thiết bị khống chế quá tải

 

Kết cấu kim loại

 

Hệ thống thủy lực

 

Hệ thống điều khiển

 

Hệ thống an toàn

 

Hệ thống cứu hộ

 

Cơ cấu nâng, hạ cần

 

Cơ cấu ra cần

 

Cơ cấu quay cần

 

Cơ cấu di chuyển

 

Cơ cấu chuyển hướng

 

Cơ cấu chống quá tải

 

Kiến nghị:

........................................

Cam kết của cơ sở sử dụng

(Ký xác nhận tại hiện trường)

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

6. Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người

 (Tên tổ chức KĐ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
XE NÂNG NGƯỜI

Số : …………….

(Theo biên bản ghi chép hiện trường số:  ………………..)

Chúng tôi gồm:

1. .…………….……………………… Số hiệu kiểm định viên: .…………….………………………

2. .…………….……………………… Số hiệu kiểm định viên: .…………….………………………

Thuộc tổ chức kiểm định:.…………….……………………….…………….…………………………

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định: .…………….…………………………………….

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị): ……………………………. …………………………………

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: ….………………………………………………..………..…………

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở): ………………………………………………………………………

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt: ……………………………………………………………………….…………

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng: ……………………………………………………………

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:

1………………………………………                     Chức vụ: ………………………

2………………………………………                     Chức vụ: ……………………… 

I - THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

- Loại và mã hiệu:  ……...…….......                 

- Độ nghiêng (độ dốc) làm việc lớn nhất:..... % (..o)

- Số chế tạo:....……...……...……...                                

- Độ cao nâng sàn lớn nhất:........... m

- Năm chế tạo:....……...……...…....                                           

- Độ cao làm việc lớn nhất:............. m

- Nhà chế tạo: .......……...……..........                                

- Vận tốc quay cần: ..…….........   v/ph

- Vận tốc nâng: ……...…….........…m/ph

- Bán kính làm việc lớn nhất:   …..... m

- Số người được phép làm việc:...... người

- Vận tốc di chuyển: …................. km/h

- Trọng tải nâng lớn nhất:

+ Trên sàn chính     : ...… người

+ Trên sàn mở rộng: ...... người

- Kích thước sàn công tác               

+ Sàn chính (DxRxC):..………….. mm

+ Sàn mở rộng (DxRxC):.............. mm

- Kiểu dẫn động:  ……...……......................          

- Công dụng:   ....................................................

II- HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH:

Lần đầu □ ;            Định kỳ □ ;            Bất thường □

Lý do trong trường hợp kiểm định bất thường: .…………….………………………………………

III - NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH:

A- Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật:

TT

Hạng mục kiểm tra

Đạt

Không đạt

Ghi chú

1

Lý lịch

 

 

 

2

Biển kiểm soát : .................................

B- Kiểm tra bên ngoài; thử không tải:

TT

Cơ cấu; bộ phận

Đạt

Không đạt

Ghi chú

 

TT

Cơ cấu; bộ phận

Đạt

Không đạt

Ghi chú

1

Cửa ra, vào sàn công tác; khóa cửa

 

 

 

 

13

Kết cấu kim loại

 

 

 

2

Sàn công tác (Sàn mở rộng)

 

 

 

 

14

Lan can (Lan can mở rộng)

 

 

 

3

Cáp (xích; xi lanh) nâng chính

 

 

 

 

15

Hệ thống chân chống, đối trọng

 

 

 

4

Cáp (xích, xi lanh) nâng cần

 

 

 

 

16

Cơ cấu  nâng, hạ sàn công tác

 

 

 

5

Cáp (xích, xi lanh) ra vào cần

 

 

 

 

17

Cơ cấu  nâng, hạ cần

 

 

 

6

Bánh xe di chuyển

 

 

 

 

18

Cơ cấu ra vào cần

 

 

 

7

Thiết bị khống chế góc quay

 

 

 

 

19

Cơ cấu quay cần

 

 

 

8

Thiết bị khống chế độ cao

 

 

 

 

20

Cơ cấu di chuyển

 

 

 

9

Thiết bị cảnh báo: Đèn hiệu, âm hiệu...

 

 

 

 

21

Cơ cấu chuyển hướng

 

 

 

10

Thiết bị chống quá tải

 

 

 

 

22

Hệ thống thủy lực

 

 

 

11

Hệ thống cứu hộ

 

 

 

 

23

Hệ thống điều khiển

 

 

 

12

Hệ thống dẫn động

 

 

 

 

 

C- Thử tải:

TT

Vị trí thử tải và kết quả thử

Đạt

Không đạt

Tải trọng (kg)

Thử tải tĩnh (kg)

Thử tải động (kg)

1

Sàn công tác

 

 

 

 

 

2

Sàn mở rộng

 

 

 

 

 

3

Thiết bị khống chế quá tải

 

 

 

 

 

4

Hệ thống cứu hộ

 

 

 

 

 

5

Độ ổn định

 

 

 

 

 

 

TT

Đánh giá kết quả

Đạt

Không đạt

Ghi chú

 

TT

Đánh giá kết quả

Đạt

Không đạt

Ghi chú

1

Sàn công tác (Sàn mở rộng)

 

 

 

 

9

Kết cấu kim loại

 

 

 

2

Cơ cấu nâng, hạ sàn công tác

 

 

 

 

10

Hệ thống chân chống, đối trọng

 

 

 

3

Cơ cấu nâng, hạ cần

 

 

 

 

11

Hệ thống thủy lực

 

 

 

4

Cơ cấu ra cần

 

 

 

 

12

Hệ thống điều khiển

 

 

 

5

Cơ cấu quay cần

 

 

 

 

13

Hệ thống an toàn

 

 

 

6

Cơ cấu di chuyển

 

 

 

 

14

Hệ thống dẫn động

 

 

 

7

Cơ cấu chuyển hướng

 

 

 

 

15

Hệ thống cứu hộ

 

 

 

8

Cơ cấu chống quá tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Xe nâng người được kiểm định có kết quả:     Đạt ;      Không đạt 

đủ điều kiện hoạt động với: 

- Tải trọng nâng lớn nhất trên sàn công tác: …...……………. Kg.

- Số người được phép làm việc trên sàn công tác: …………..người

2. Xe nâng người đã được dán tem kiểm định số:………  Tại vị trí: …...…

3. Các kiến nghị: ……………………….……………………………………………

Thời gian thực hiện kiến nghị: ………………………………………………………

V - THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Thời hạn kiểm định lần sau: ngày ………. tháng …………….năm………………

Lý do rút ngắn thời hạn (nếu có): ……………………………………………………

Biên bản đã được thông qua ngày ………..  tháng………..  năm…….…………

Biên bản được lập thành: ……… bản , mỗi bên giữ  ………. bản./.

CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị
(Ký tên và đóng dấu)

NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN
(ký, ghi rõ họ, tên)

KIỂM ĐỊNH VIÊN
(ký, ghi rõ họ, tên)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê