Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 30/2012/NĐ- CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thì" Quỹ từ thiện là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích chính nhằm hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và các đối tượng thuộc diện khó khăn cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục đích lợi nhuận".

Điều kiện thành lập quỹ ( Điều 8 Nghị định 30/2012): Quỹ được thành lập khi có đủ những điều kiện sau đây:

- Mục đích hoạt động phù hợp với quy định tại Điều 2 Nghị định này. Cụ thể Điều 2 quy định: " Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận".

- Có sáng lập viên thành lập quỹ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. Cụ thể Điều 9 quy định: "1. Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam góp tài sản để thành lập quỹ; tham gia xây dựng dự thảo điều lệ và các tài liệu trong hồ sơ xin phép thành lập quỹ. 2. Các sáng lập viên thành lập Ban sáng lập quỹ. Ban sáng lập quỹ phải có ít nhất 03 (ba) sáng lập viên, gồm: Trưởng ban, Phó trưởng ban và sáng lập viên. Ban sáng lập quỹ lập hồ sơ xin phép thành lập tại Điều 13 Nghị định này và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này. 3. Điều kiện đối với các sáng lập viện: a) Đối với công dân Việt Nam: có đủ năng lực hành vi dân sự không có án tích; b) Đối với tổ chức của Việt Nam: có điều lệ hoặc văn bản quy định chắc năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ; c) Có tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này".

- Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

>> Xem thêm:  Thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở Việt Nam có khó không?

- Có hồ sơ thành lập quỹ theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Căn cứ vào Điều 13 Nghị định 30/2012 thì hồ sơ thành lập quỹ bào gồm:

1. Hồ sơ thành lập quỹ được lập 01 (một) bộ và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này.

2. Hồ sơ thành lập quỹ bao gồm:

a. Đơn đề nghị thành lập quỹ;

b. Dự thảo điều lệ quỹ;

c. Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này;

d. Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viện ban sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định tại Điều 9, Điều 10 hoặc Điều 11 Nghị định này.

Trên đây là một số vấn đề bạn cần quan tâm khi thành lập quỹ từ thiện, nếu cần biết thêm thông tin, mời bạn tham khảo chi tiết tại  Nghị định 30/2012 quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)