1. Chi tiết mẫu quy ước thôn, bản, tổ dân phố văn hóa mới nhất

>>>> Tải ngay: Quy ước thôn, bản, tổ dân phố văn hoá

UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

THÔN/BẢN/ TỔ DÂN PHỐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xã ôn Ba, ngày 09 tháng 08 năm 2023

QUY ƯỚC THÔN/BẢN/TỔ DÂN PHỐ 10

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN BÔN BA

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ SÓNG GIÓ - TỈNH YÊN BÁI

Nhằm giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, chuẩn mực đạo đức và tập quán tốt đẹp của dân tộc; xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh và tiến bộ xã hội; phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; góp phần tập hợp nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm và phát huy quyền tự do, dân chủ của nhân dân, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Thôn, bản, tổ dân phố 10  xây dựng Quy ước để toàn thể nhân dân thực hiện như sau:

1. Về phát triển kinh tế:

- Tất cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong thôn, bản, tổ dân phố (....) tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế để nâng cao mức sống gia đình, đồng thời giúp đỡ các hộ gia đình xung quanh vươn lên để không còn hộ đói nghèo.

- Mọi gia đình, cá nhân tích cực lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả lao động.

- Khuyến khích mọi người, mọi nhà làm giàu chính đáng, phát triển ngành nghề và mọi hình thức làm kinh tế nhưng phải chấp hành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của chính quyền địa phương.

2. Về bảo vệ công trình công cộng:

- Tất cả mọi người tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tích cực đóng góp công sức lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng trên địa bàn.

- Các khoản đóng góp xây dựng và bảo vệ các công trình công cộng phải được thống nhất thông qua cuộc họp của toàn thể nhân dân và được đa số các hộ gia đình, cá nhân nhất trí thực hiện.

- Các hộ gia đình, cá nhân cùng có trách nhiệm bảo vệ các công trình công cộng như trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn hóa, sân vận động, đường giao thông, di tích lịch sử, văn hóa, đường dây tải điện, hệ thống truyền thanh, hệ thống tiêu thoát nước và các công trình khác.

3. Về giáo dục, y tế:

- Tất cả trẻ em trong độ tuổi phổ cập giáo dục được đi học, không để con em bỏ học.

- Tích cực xây dựng phong trào "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập".

- Đảm bảo tiêm phòng, chăm sóc sức khỏe, thực hiện các chương trình Y tế - Dân số trên địa bàn.

4. Văn hóa, xã hội:

- Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tham gia đầy đủ các hoạt động trong ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư hàng năm.

- Tất cả các gia đình treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, tết theo quy định.

- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Thôn, bản, tổ dân phố hoặc các cơ quan, đơn vị khác tổ chức trên địa bàn.

- Mọi người trong gia đình có trách nhiệm quan tâm, thương yêu, chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau; nam nữ bình đẳng, không có bạo lực gia đình.

- Vợ chồng có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

- Trước khi tổ chức lễ cưới, các đôi nam nữ phải đăng ký kết hôn theo đúng quy định.

- Không tảo hôn (lấy vợ, lấy chồng trước độ tuổi quy định); không kết hôn cận huyết thống (giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời) và ép gả hoặc vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

- Việc cưới, hỏi phải phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá của từng dân tộc và hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình, đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, hạn chế các tục lệ không cần thiết.

- Khi có người qua đời, người thân trong gia đình phải đăng ký khai tử, tổ chức lễ tang và chôn cất theo quy định, đảm bảo chu đáo, tiết kiệm và văn minh.

- Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, đúng quy định của pháp luật.

- Các sinh hoạt văn hóa tâm linh, thờ cúng phải phù hợp với phong tục tập quán, bảo đảm phát huy truyền thống văn hóa.

5. Về giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh:

- Mọi người đều phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm.

- Mọi người phải có ý thức giữ gìn sức khỏe, tiêm phòng đúng định kỳ.

- Không thả rông gia súc, gia cầm, vật nuôi trong khu dân cư.

6. Về bảo vệ và phát triển rừng:

- Mọi người tích cực tham gia trồng rừng và bảo vệ cây xanh; không chặt phá rừng, khai thác, săn bắn trái phép.

- Kịp thời phát hiện và báo cáo các vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng.

7. Về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Xây dựng và giữ gìn an ninh trật tự trong thôn, bản, tổ dân phố.

- Không gây rối làm mất trật tự, không tham gia các hoạt động phạm pháp, ma túy, đánh bạc.

- Các hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự.

8. Về phòng chống cháy, nổ:

- Mọi người, mọi nhà phải có ý thức phòng cháy, chữa cháy.

- Các hộ dùng điện phải sử dụng thiết bị điện an toàn.

Trưởng Thôn (Bản, tổ dân phố)

(Chữ ký) (Họ và tên)
 

Trưởng ban Công tác Mặt trận

(Chữ ký) (Họ và tên)
 

Bí thư Chi bộ

(Chữ ký) - (Họ và tên)

Quy ước có thể được sửa đổi, bổ sung theo tình hình thực tiễn và yêu cầu của từng địa bàn. Quy ước thể hiện ý chí của toàn thể nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố và phải được hội nghị toàn thể nhân dân nhất trí thông qua. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, toàn thể các hộ gia đình, nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy ước này.

 

2. Hướng dẫn trình bày mẫu quy ước thôn, bản, tổ dân phố văn hoá

Quy ước văn hóa của thôn/bản/tổ dân phố là tài liệu hướng dẫn về các giá trị văn hóa, tập quán, phong tục, và các nguyên tắc đạo đức cộng đồng dành cho toàn thể nhân dân trong khu vực. Quy ước nhằm mục đích tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, tôn trọng và duy trì những nét đẹp truyền thống của dân tộc, đồng thời khuyến khích sự đoàn kết và hòa bình trong cộng đồng.

Bước 1: Chuẩn bị và Thu thập Thông tin

- Xác định mục tiêu: Đầu tiên, xác định mục tiêu và mục đích chính của Quy ước văn hóa. Cân nhắc những giá trị văn hóa quan trọng cần bảo vệ và khuyến khích trong cộng đồng.

- Thu thập thông tin: Thu thập thông tin về lịch sử, truyền thống, tập quán, giá trị văn hóa của thôn/bản/tổ dân phố. Nắm vững tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề đang tồn tại trong khu vực.

Bước 2: Xây dựng Cấu trúc và Mục lục

- Xác định cấu trúc: Xác định cấu trúc tổng quan cho Quy ước văn hóa. Thường gồm mục giới thiệu, mục lục, các mục nội dung chính và kết luận.

- Lập mục lục: Dựa trên mục tiêu và thông tin đã thu thập, lập một mục lục chi tiết về các nội dung chính mà Quy ước sẽ bao gồm.

Bước 3: Trình bày Nội dung Chi tiết

- Mỗi mục nội dung chính: Đối với mỗi mục nội dung, viết một phần miêu tả chi tiết về nội dung, mục tiêu, và nguyên tắc liên quan. Thể hiện rõ ràng những quy định và hướng dẫn mà cộng đồng cần tuân thủ.

- Mô tả cụ thể: Trình bày các quy định, nguyên tắc, và hướng dẫn một cách cụ thể. Sử dụng ngôn từ rõ ràng, dễ hiểu, tránh ngôn ngữ phức tạp. Cung cấp ví dụ cụ thể khi cần thiết để minh họa.

- Chú ý và lưu ý: Đặt các chú ý và lưu ý để làm rõ và giải thích các điểm quan trọng. Thường sử dụng dấu sao (*) hoặc số thứ tự để kết nối với các chú thích dưới trang.

Bước 4: Đưa ra Quy định và Biện pháp Hỗ trợ

- Đưa ra Quy định: Tại cuối mỗi mục nội dung chính, trình bày rõ ràng các quy định mà cộng đồng cần tuân thủ. Sử dụng ngôn từ chính xác và rõ ràng.

- Biện pháp hỗ trợ: Đề xuất các biện pháp hỗ trợ để thúc đẩy tuân thủ Quy ước, như tổ chức các hoạt động thường niên, tổ chức hội thảo, tạo ra sự kiện văn hóa, và cung cấp hỗ trợ học tập.

Bước 5: Kết luận và Phê duyệt

- Kết luận: Trình bày một phần kết luận tóm tắt lại ý nghĩa và quan trọng của Quy ước văn hóa. Nhấn mạnh sự quan trọng của sự tuân thủ và thực hiện Quy ước.

- Phê duyệt: Cuối cùng, đặt chữ ký của Trưởng Thôn/Bản/Tổ dân phố và các quan chức cấp trên để chứng nhận sự thông qua và phê duyệt của Quy ước.

Bước 6: Biên tập và Định dạng

- Kiểm tra và biên tập: Đảm bảo rằng văn bản đã viết không có sai sót về ngôn ngữ và chính tả. Kiểm tra các số liệu và ví dụ để đảm bảo tính chính xác.

- Định dạng: Định dạng văn bản một cách trực quan và dễ đọc. Sử dụng các tiêu đề, chú thích, đánh dấu thụt vào và in đậm để tạo sự rõ ràng và có cấu trúc.

Quy ước văn hóa là một tài liệu quan trọng để hướng dẫn cộng đồng thực hiện các giá trị văn hóa quan trọng. Quá trình viết và phát triển Quy ước đòi hỏi sự tham gia của cộng đồng, và nên được thực hiện một cách cởi mở và hợp tác.

 

3. Tại sao cần ban hành quy ước thôn, bản, tổ dân phố văn hoá?

Ban hành quy ước thôn, bản, tổ dân phố về văn hóa có nhiều mục tiêu và lợi ích quan trọng. Dưới đây là một số lý do tại sao cần ban hành quy ước thôn, bản, tổ dân phố về văn hóa:

- Bảo vệ và bảo tồn giá trị văn hóa: Quy ước văn hóa giúp bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa độc đáo và quý báu của cộng đồng. Nó đảm bảo rằng những phong tục, tập quán, truyền thống và giá trị văn hóa truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách tốt nhất.

- Thúc đẩy đoàn kết và tương thân, tương ái: Quy ước văn hóa có thể tạo ra một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ trong cộng đồng. Nó khuyến khích tương thân, tương ái và sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, giúp tạo nên môi trường sống gắn kết và ấm cúng.

- Xây dựng đời sống văn hóa, văn minh và tiến bộ: Quy ước văn hóa thúc đẩy sự phát triển văn hóa và văn minh trong cộng đồng. Nó khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động văn hóa, giáo dục và giải trí có ích, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường sống tiến bộ hơn.

- Đảm bảo tuân thủ và tôn trọng giá trị văn hóa: Quy ước văn hóa thiết lập các quy định và nguyên tắc mà cộng đồng cần tuân thủ để duy trì sự tôn trọng và đảm bảo tính thuần phong, mỹ tục. Điều này giúp ngăn chặn các thay đổi không mong muốn trong giá trị văn hóa của cộng đồng.

- Hướng dẫn và giáo dục cộng đồng: Quy ước văn hóa giúp hướng dẫn và giáo dục cộng đồng về các quy định và hành vi tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Nó đưa ra các nguyên tắc cơ bản và cách thức thực hiện chúng, giúp mọi người hiểu rõ và tuân thủ.

- Phát triển bền vững: Quy ước văn hóa có thể chứa các biện pháp hỗ trợ phát triển bền vững, như bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế cộng đồng và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

- Định hình nhận thức cộng đồng: Quy ước văn hóa giúp xác định nhận thức cộng đồng về giá trị văn hóa và quy tắc hành vi. Nó tạo ra một khung cảnh chung để mọi người cùng nhìn nhận và đánh giá các hành vi, thái độ và quyết định.

Tóm lại, quy ước thôn, bản, tổ dân phố về văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển các giá trị văn hóa, xây dựng môi trường sống tích cực và gắn kết cộng đồng.

Quý khách tham khảo thêm nội dung sau: Mẫu quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc mới nhất 2023. Nếu bạn đang gặp bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào, chúng tôi rất khuyến khích bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 19006162 để được tư vấn và giải đáp chi tiết. Nếu bạn muốn gửi yêu cầu của mình qua email, vui lòng gửi đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Sự quan tâm và theo dõi của bạn rất được đánh giá cao bởi chúng tôi.