Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ dân phố"

tổ dân phố | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ dân phố.

Quy định về tiêu chuẩn bầu trường thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố

Quy định về tiêu chuẩn bầu trường thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố
Thưa luật sư, xin hỏi: Trong thôn tôi vừa qua bầu thôn trưởng ông A trúng cử với số phiếu 34/62 nhưng sau buổi bầu cử thì có đơn kiến nghị đến Đảng ủy ủy ban về tiêu chuẩn của ông A là con ông đang ở trong tù. Qua xác minh, con ông chưa có gia đình riêng và không có trong sổ hộ khẩu của ông A.

Quy chế và nội dung của công tác họp tổ dân phố.

Quy chế và nội dung của công tác họp tổ dân phố.
Ai cũng biết họp tổ dân phố là để tuyên truyền những chính sách, pháp luật… của Đảng, Nhà nước đến từng người dân. Họp tổ dân phố thường định kỳ theo quý hoặc tháng. Vậy, nội dung các hoạt động tổ dân phố là gì? Cơ chế hoạt động của tổ dân phố ra sao?

Nghị quyết 189/2010/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 18

Nghị quyết 189/2010/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 18
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ

Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận 
Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 
“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương