1. Giới thiệu tác giả, tập thể tác giả

Cuốn sách "Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn" do GS.TS. Lê Hồng Hạnh và TS. Lê Đình Vinh đồng chủ biên.

 

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn (GS.TS. Lê Hồng Hạnh - TS. Lê Đình Vinh)

Sách Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn

Tác giả: GS.TS. Lê Hồng Hạnh - TS. Lê Đình Vinh đồng chủ biên

Nhà xuất bản Tư Pháp

 

3. Tổng quan nội dung sách

Phát triển bền vững được định nghĩa là phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai. Trong xã hội hiện đại, một quốc gia không thể phát triển nếu thiếu các doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là nền tảng phát triển của bất cứ quốc gia nào xét ở các khía cạnh tăng trưởng, xã hội, an ninh, văn hoá. Với Việt Nam, quốc gia đang phát triển, đang tiến hành chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì việc thúc đẩy khởi nghiệp, việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đã trở thành một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, sự phát triển của doanh nghiệp cần được nhìn nhận từ một góc độ khác, đó là việc đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững, theo đó, tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường được coi là ba trụ cột, kết nối thành nền tảng không được phá vỡ.

Thực tiễn ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong vài thập kỷ gần đây cho thấy nguy cơ ô nhiễm môi trường phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng trở nên đáng báo động. Việt Nam đang nằm trong số các quốc gia mà vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường đang trở thành vật cản lớn cho mục tiêu phát triển bền vững.

Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, của làng nghề gây ô nhiễm môi trường diễn ra khá phổ biến. Những vụ việc như Vedan, Formosa là quá lớn và được nhiều người biết đến, tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Phần chìm của tảng băng ô nhiễm môi trường chứa đựng những con số đáng lo ngại hơn, đó là sự xuất hiện làng ung thư, hồ nước chết, con sông chết, những thôn, bản bị sụt lún do các hoạt động của doanh nghiệp. Ô nhiễm môi trường và thiệt hại từ ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng nhưng trách nhiệm của doanh nghiệp hầu như chưa được xác định một cách tương ứng với thiệt hại gây ra. Sự bất cân xứng này là do nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề về tính thống nhất nội tại của hệ thống pháp luật ở khía cạnh bảo đảm quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Những phân tích trên cho thấy sự cần thiết phải tháo gỡ những rào cản pháp lý trong việc xác định trách nhiệm của doanh nghiệp bồi thường những thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm trong sản xuất, kinh doanh gây ra. Hoàn thiện các quy định pháp luật về xác định trách nhiệm này của doanh nghiệp và thực thi chúng trong thực tiễn sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy bảo vệ môi trường, thực hiện được chiến lược phát triển bền vững, đồng thời giúp nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong kiểm soát các rủi ro môi trường, từ đó hạn chế được tình trạng gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, với các rào cản pháp lý được tháo gỡ, những người bị thiệt hại do ô nhiễm môi trường có cơ hội thuận lợi trong việc bảo vệ hiệu quả hơn những quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Cuốn sách chuyên khảo "Pháp luật về bồi thưởng thiệt hại môi trường ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn" được biên soạn trên nền tảng các chuyên đề, các bài báo, kết quả khảo sát của Đề tài khoa học cấp Bộ “Những vấn đề pháp lý trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” thuộc chương trình nghiên cứu khoa học của Bộ Tư pháp năm 2018-2019. Viện Khoa học pháp lý là cơ quan chủ quản, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN chủ trì thực hiện và do GS.TS. Lê Hồng Hạnh làm chủ nhiệm.

Nội dung cuốn sách tập trung chủ yếu vào các yếu tố thể chế của Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường. Do phạm vi thiệt hại môi trường, xác định thiệt hại môi trường, quan hệ nhân quả giữa thiệt hại môi trường và hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường là rất rộng và phức tạp nên nội dung thể hiện trong cuốn sách các tác giả chỉ hướng tới lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nguy cơ gây ô nhiễm của nó, từ đó xác định các yếu tố thể chế về trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường phát sinh. Cùng với đó, các tác giả cũng trình bày các nghiên cứu pháp luật bảo vệ môi trường và chế định bồi thường thiệt hại ở một số quốc gia nhằm có được những so sánh cần thiết. Các quốc gia được lựa chọn gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức và Australia. Các khía cạnh quốc tế của trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường cũng được nghiên cứu không chỉ ở góc độ so sánh mà cả ở đề xuất áp dụng những quy định trong các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nội dung cuốn sách gồm 7 Chương với những nội dung chính như sau:

Chương 1. Một số khía cạnh pháp lý về bồi thường thiệt hại môi trường trong một số nghiên cứu đã công bố

1.1. Bồi thường thiệt hại môi trường trong các nghiên cứu quốc tế

1.2. Bồi thường thiệt hại môi trường trong các nghiên cứu ở Việt Nam

Chương 2. Những vấn đề lý luận cơ bản của chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường

2.1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường nhìn từ góc độ phát triển bền vững

2.2. Phát triển bền vững và những vấn đề đặt ra đối với bảo vệ môi trường ở cấp vi mô

2.3. Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường - Thách thức về thể chế

Chương 3. Những vấn đề lý luận cơ bản về xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường

3.1. Một số khía cạnh lý luận về quan hệ bồi thường thiệt hại môi trường

3.2. Doanh nghiệp và vấn đề bồi thường thiệt hại môi trường

Chương 4. Bồi thường thiệt hại môi trường trong pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia

4.1. Pháp luật môi trường quốc tế và vấn đề bồi thường thiệt hại môi trường

4.2. Thiệt hại môi trường và phân loại thiệt hại môi trường trong pháp luật nước ngoài

4.3. Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường trong thực tiễn giải quyết tranh chấp quốc tế

4.4. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường theo pháp luật Cộng hòa liên bang Đức, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản

Chương 5. Một số bất cập trong pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường

5.1. Ô nhiễm môi trường từ hoạt động của doanh nghiệp - Thiệt hại môi trường và pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam

5.2. Pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường

Chương 6. Thách thức môi trường trong kỷ nguyên FTA và thể chế hướng tới hiệu quả của trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường

6.1. Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và những thách thức môi trường ở Việt Nam

6.2. Xu hướng phát triển của pháp luật môi trường, pháp luật dân sự, pháp luật hình sự, pháp luật thương mại nhìn từ trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường

6.3. Các kiến nghị hoàn thiện thể chế nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả chế định bồi thường thiệt hại môi trường thúc đẩy phát triển bền vững

Chương 7. Một số kiến nghị hoàn thiện thể chế bồi thường thiệt hại môi trường

7.1. Một số hạn chế của thể chế hiện hành về bồi thường thiệt hại môi trường qua thực tiễn thi hành

7.2. Những kiến nghị hoàn thiện thể chế về bồi thường thiệt hại môi trường

7.3. Kiến nghị hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường

7.4. Kiến nghị nâng cao năng lực của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các kiến nghị khác.

 

4. Đánh giá bạn đọc

Thực tế trong những năm qua vấn đề môi trường ở nước ta đã được quan tâm nhiều, song các chính sách pháp luật lại chưa thực sự phát huy được hiệu quả, tác động tới những đối tượng thật sự cần tác động. Đó là vấn đề thực tiễn nan giải và là thách thức cũng như đòi hỏi mà Việt Nam sẽ phải giải quyết hiệu quả và triệt để mới có thể tiến tới phát triển kinh tế nhanh, mạnh mà bền vững.

Nếu bạn thắc mắc vì sao vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta lại thực hiện chưa thực sự hiệu quả thì nội dung trong cuốn sách sẽ phần nào giúp bạn có được câu trả lời.

Với cấu trúc 07 chương, các tác giả đã dày công nghiên cứu, đi sâu phân tích vấn đề lý luận cơ bản về trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường theo pháp luật Việt Nam có so sánh, đối chiếu với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới, từ đó đi đến những đánh giá khoa học và giải pháp kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này ở nước ta. Là công trình nghiên cứu chỉ ra những bất cập trong chính sách bảo vệ môi trường Việt Nam trong việc thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường gây ra, do đó đây cũng là những ý kiến đáng quan tâm đối với những nhà hoạch định chính sách, người tham gia công tác xây dựng pháp luật ở nước ta. 

Bạn quan tâm tới các chính sách môi trường ở Việt Nam, đặc biệt là cơ chế về bồi thường thiệt hại về môi trường đối với cấc chủ thể có hành vi gây ô nhiễm thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách "Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn" sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, học viên đào tạo ngành luật, dành cho những nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách pháp luật về môi trường ở Việt Nam.

 

Kết luận: Trên đây là chia sẻ tổng quan của chúng tôi về nội dung cuốn sách "Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn". Hy vọng sẽ là những thông tin hữu ích giúp bạn đọc chọn lựa được cuốn sách mình đang có nhu cầu tìm kiếm và sở hữu.

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và giới thiệu những cuốn sách luật hay trong chuyên mục "Sách luật". Rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi của bạn đọc trong thời gian tới. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách chuyên khảo "Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn".