1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Quy định về nghiệp vụ công tác đảng viên, kết nạp đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới" do tác giả Nguyễn Phương hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Quy định về nghiệp vụ công tác đảng viên, kết nạp đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Quy định về nghiệp vụ công tác đảng viên, kết nạp đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Tác giả: Nguyễn Phương hệ thống

Nhà xuất bản Thế giới

3. Tổng quan nội dung sách

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao nghiệp vụ công tác đảng nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã được ban hành như: 

- Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28-08-2018 Về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng, 

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-07-2018 Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 

- Quy định số 02-QĐi/TW ngày 18-07-2018  Về lễ tân đối ngoại Đảng, 

- Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 28-5-2018 Về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng...

Để quý cơ quan, đơn vị, các đảng viên có được tài liệu nói trên, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: Quy định về nghiệp vụ công tác đảng viên, kết nạp đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới do tác giả Nguyễn Phương hệ thống.

Nội dung cuốn sách được hệ thống gồm 5 phần như sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ công tác Đảng viên và kết nạp đảng

Phần thứ hai. Hướng dẫn mới nhất về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Phần thứ ba. Quy định chi tiết về lễ tân đối ngoại đảng

Phần thứ tư. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức của đảng

Phần thứ năm. Quy định mới về giám sát, xử lý kỷ luật đảng viên

4. Đánh giá bạn đọc

Tác giả đã hệ thống trong cuốn sách nhiều quy định hướng dẫn mới của Đảng về công tác đảng viên, kết nạp đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu và triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Cuốn sách là cẩm nang mà mỗi Đảng viên, bí thư đảng bộ và bí thư chi bộ cần trang bị cho mình để chủ động trong việc tìm hiểu, nắm rõ và triển khai thực hiện hiệu quả trên thực tế.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Quy định về nghiệp vụ công tác đảng viên, kết nạp đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới".

Luật Minh Khuê lưu ý bạn đọc, cuốn sách được tác giả hệ thống vào năm 2018, tập hợp những văn bản của Đảng mới đang có hiệu lực tại thời điểm đó, tuy nhiên, theo thời gian, những quy đình này có thể sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Do đó, để đảm bảo hiệu quả trong quá trình tham khảo, bạn đọc cần tra cứu lại hiệu lực văn bản một lần nữa.

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây một số quy định về lễ tân đối ngoại Đảng theo hướng dẫn tại Quy định số 02-QĐi/TW ngày 18-07-2018 để bạn đọc tham khảo:

Lễ tân đối ngoại đảng là tổng thể các quy tắc và biện pháp lễ tân được áp dụng trong hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam; quy định những nội dung cơ bản và các biện pháp lễ tân áp dụng cho việc đón các đoàn khách nước ngoài vào thăm, tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài, tiếp khách quốc tế và một số hoạt động đối ngoại khác của Đảng.

Điều 2. Nguyên tắc lễ tân đối ngoại đảng

1. Bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước và luật pháp Việt Nam, luật pháp và thông lệ quốc tế; bảo đảm thống nhất giữa lễ tân đối ngoại đảng với lễ tân ngoại giao nhà nước và tương xứng với vị thế Đảng lãnh đạo, cầm quyền trong hệ thống chính trị.

2. Các biện pháp lễ tân đối ngoại đối với hoạt động của đồng chí Tổng Bí thư là chuẩn mực lễ tân đối ngoại cao nhất đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

3. Hữu nghị, bình đẳng, đối đẳng; căn cứ vào tính chất, mức độ quan hệ giữa Đảng ta với từng đối tác, thực tiễn hoạt động đối ngoại, trong trường hợp đặc biệt có thể có biệt lệ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Điều 3. Giải thích một số từ ngữ áp dụng trong hoạt động đối ngoại đảng

- “Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước” gồm các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội; “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước” gồm lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch Quốc hội. “Lãnh đạo Đảng” gồm đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

- “Cán bộ cấp cao của Đảng” là những người giữ chức vụ từ phó trưởng ban đảng và tương đương trở lên.

- “Hoạt động đối ngoại của Trung ương Đảng” là hoạt động đối ngoại được Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc Thường trực Ban Bí thư phân công, ủy quyền tiến hành nhân danh, thay mặt Đảng.

- “Hoạt động đối ngoại của cơ quan, tổ chức đảng” là các hoạt động đối ngoại do các cơ quan, tổ chức đảng tiến hành nhằm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mình theo quy định về chức năng, nhiệm vụ.

- “Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước” do lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước dẫn đầu; “Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước” do lãnh đạo Đảng và Nhà nước dẫn đầu.

- “Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng” là đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh đạo Đảng dẫn đầu; “Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam” là đoàn được cấp có thẩm quyền phân công, ủy quyền thay mặt Đảng tham dự các hoạt động đối ngoại.

- “Đoàn đại biểu/đoàn công tác của cơ quan, tổ chức đảng” là đoàn do các cơ quan, tổ chức đảng chủ trì cử tham dự các hoạt động đối ngoại của cơ quan, tổ chức đó theo quy định.

- “Thăm cấp nhà nước”, “thăm chính thức”, “thăm làm việc” là các danh nghĩa được áp dụng để chỉ tính chất, mức độ của các chuyến thăm làm việc tại nước ngoài của các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước ta và các chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến việt Nam trên cơ sở thỏa thuận giữa các cấp có thẩm quyền của hai nước; “thăm nội bộ” là chuyến thăm làm việc không đưa tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng (trường hợp đặc biệt cần đưa tin do Thường trực Ban Bí thư quyết định). “Thăm cá nhân” là chuyến thăm, tham quan, nghỉ dưỡng, khám, chữa bệnh v.v... với danh nghĩa cá nhân.

- “Hội đàm” là cuộc làm việc giữa lãnh đạo đồng cấp của hai bên để trao đổi các nội dung của chuyến thăm.

- “Hội kiến” là cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo phía nước ngoài với lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.

Điều 4. Một số quy định lễ tân chung

1. Thứ tự lễ tân

Thứ tự lễ tân trong các hoạt động đối ngoại đảng được sắp xếp theo nguyên tắc chức vụ từ cao xuống thấp; đối với các trường hợp có chức vụ tương đương thì ưu tiên chức vụ đảng, vị trí công tác đối ngoại và đối tác của khách.

2. Hình thức ngồi hội đàm, hội kiến

Hội đàm: Hai đoàn đại biểu ngồi đối diện hai phía bàn hội đàm; hai trưởng đoàn ngồi ở vị trí giữa, trung tâm của mỗi bên, các thành viên ngồi hai bên trưởng đoàn theo thứ tự lễ tân.

Hội kiến: Lãnh đạo chủ trì tiếp khách và trưởng đoàn khách ngồi ở vị trí trung tâm trước phông chính phía trên; các thành viên hai đoàn đại biểu ngồi đối diện hai phía theo hình thức xa-lông; phía dưới theo thứ tự lễ tân (trường hợp đặc biệt, có thể bố trí ngồi theo hình thức hội đàm, căn cứ vào đề án đón đoàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở thống nhất với phía khách).

3. Sử dụng Quốc kỳ

- Trang trí Quốc kỳ đối với các chuyến thăm cấp nhà nước, thăm chính thức; có thể trang trí Quốc kỳ đối với chuyến thăm làm việc của đoàn các đảng cầm quyền, tham chính và các trường hợp khác.

- Chỉ bố trí Quốc kỳ nước ngoài khi quốc gia đó đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam và phải bố trí cùng với Quốc kỳ Việt Nam; đặt Quốc kỳ Việt Nam ở bên phải, Quốc kỳ nước khách ở bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên.

- Treo Quốc kỳ nước ngoài cùng với Quốc kỳ Việt Nam trên cột cờ chính tại địa điểm tổ chức lễ đón chính thức và hội đàm chính thức tại trụ Sở nơi khách đến thăm; bố trí Quốc kỳ nước ngoài cùng với Quốc kỳ Việt Nam tại nơi ở của trưởng đoàn khách và tại các phòng khánh tiết, hội đàm, hội kiến, họp báo, ký kết, chiêu đãi...

- Tại hội đàm, lễ ký kết, họp báo, chiêu đãi chính thức cắm Quốc kỳ hai nước xen kẽ hoặc hai bên trước phông chính và đặt trên bàn theo phía ngồi của mỗi bên. Tại hội kiến, Quốc kỳ hai nước được cắm trước phông chính phía trên, có thể đặt thêm Quốc kỳ cỡ nhỏ trên bàn giữa hoặc trước chỗ ngồi của chủ và khách chính; cờ mỗi nước bố trí theo phía ngồi của mỗi bên.

Điều 6. Đón đoàn người đứng đầu đảng cầm quyền thăm Việt Nam

- Thăm cấp nhà nước, thăm chính thức: Trường hợp người đứng đầu đảng cầm quyền là nguyên thủ hoặc lãnh đạo các nước thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, áp dụng các biện pháp lễ tân, nghi thức tương ứng theo quy định của nghi lễ ngoại giao nhà nước.

Mỗi chuyến thăm chỉ thực hiện một cuộc hội đàm chính thức. Trường hợp cần thiết, ngoài hội đàm chính thức, có thể có thêm hội đàm hẹp hoặc các hình thức tiếp xúc khác.

Căn cứ vào mức độ quan hệ với đối tác, tính chất, yêu cầu, điều kiện cụ thể của chuyến thăm và theo thỏa thuận giữa hai bên, có thể bố trí để trưởng đoàn khách hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước ta.

- Thăm làm việc: Thực hiện đón tiếp như đối với thăm chính thức, nhưng không tổ chức lễ đón chính thức, không tổ chức tiệc chiêu đãi chính thức.

- Thăm nội bộ: Thực hiện đón tiếp như đối với thăm làm việc, nhưng bố trí hẹp hơn về thành phần tham dự các hoạt động và không đưa tin về chuyến thăm.

- Căn cứ vào tính chất của chuyến thăm và đề án chuyến thăm để bố trí người chủ trì và cơ quan chủ trì đón đoàn phù hợp đối với từng chuyến thăm.