Luật sư tư vấn về chủ đề "đảng viên"

đảng viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đảng viên.

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới 2022

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới 2022
Trên thực tế hiện nay, vấn đề sai phạm vẫn xảy ra trên thực tế không chỉ đối với Đảng viên mà còn đối với từng cá nhân đều phải thực hiện viết Bản tự kiểm điểm cá nhân. Chính vì vậy, công ty luật Minh Khuê cung cấp đến khách hàng mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất.

Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên ?

Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên ?
Chuyển sinh hoạt Đảng gồm nhiều trường hợp như chuyển sinh hoạt đảng chính thức, tạm thời, và chuyển ra ngòai nước chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán, bị giải thể và chuyển giao, thành lập mới, chia tách, sáp nhập chi bộ, đảng bộ

Đảng viên bị kỷ luật có tiếp tục được bổ nhiệm không ?

Đảng viên bị kỷ luật có tiếp tục được bổ nhiệm không ?
Thưa Luật sư. Tôi có người thân giữ chức vụ lãnh đạo của một đơn vị của nhà nước. Nhưng do vi phạm nên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Vậy khi bị kỷ Luật như vậy có được tiếp tục bổ nhiệm nữa hay không? Xin cảm ơn Luật sư.

Khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên?

Khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên?
Điều 34, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định như sau: “Tổ chức đảng và đảng viên có thành tích được khen thưởng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.” Bài viết dưới đây sẽ phân tích sau về những quy định khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên

Thủ tục xin chuyển sinh hoạt đảng về địa phương cho đảng viên thực hiện như thế nào ?

Thủ tục xin chuyển sinh hoạt đảng về địa phương cho đảng viên thực hiện như thế nào ?
Điều kiện được chuyển sinh hoạt đảng vào công ty ? Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng ? Đảng viên có phải chuyển sinh hoạt Đảng lên nơi đang công tác không ? Chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ sản như thế nào ? Hỏi về vấn đề chuyển nơi sinh hoạt Đảng sau khi ra trường ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể: