1. Tìm hiểu chung về Công điện 23/CĐ-TTg

Công điện 23/CĐ-TTg được ban hành vào ngày 20/3/2024 bởi Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường biện pháp quản lý thị trường vàng, đặc biệt là trong bối cảnh biến động mạnh của giá vàng trong nước và thế giới đang ảnh hưởng đến sự ổn định và an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Một trong những nội dung quan trọng của Công điện này là yêu cầu xử lý nghiêm hành vi buôn lậu vàng qua biên giới.

Việc buôn lậu vàng qua biên giới không chỉ ảnh hưởng đến sự cân đối của thị trường vàng mà còn gây ra nhiều vấn đề khác như mất ổn định, an toàn cho thị trường tài chính và tiền tệ, cũng như gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý xã hội. Do đó, việc xử lý nghiêm hành vi này là cần thiết để đảm bảo sự ổn định và an toàn cho thị trường vàng cũng như hệ thống tài chính nói chung.

Công điện này sẽ cung cấp hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể về các biện pháp cần thực hiện để đối phó với tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới, bao gồm việc tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, và cộng tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để ngăn chặn và đối phó với tình trạng này.

Công điện này cũng có thể bao gồm các biện pháp khác như tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với tình trạng buôn lậu vàng, đào tạo và nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật để xử lý hiệu quả các vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu vàng.

Tóm lại, Công điện 23/CĐ-TTg là một bước quan trọng và cần thiết trong việc tăng cường quản lý thị trường vàng và ngăn chặn hành vi buôn lậu vàng qua biên giới để bảo vệ sự ổn định và an toàn của thị trường tài chính và tiền tệ, đồng thời giữ vững tâm lý xã hội

 

2. Những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường, đẩy mạnh các biện pháp quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- NHNN sẽ khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, và kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp bình ổn thị trường vàng theo các hướng dẫn tại các văn bản quan trọng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, bao gồm Nghị quyết số 20/NQ-CP, Công điện số 1426/CĐ-TTg, Chỉ thị số 06/CT-TTg, cũng như ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại các công văn số 1035/VPCP-KTTH, 1696/VPCP-KTTH và các văn bản có liên quan.

- NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường vàng một cách kịp thời và hiệu quả. Đồng thời, đánh giá toàn diện, phân tích kỹ lưỡng để có các giải pháp hiệu quả, kịp thời, đúng quy định, và theo nguyên tắc thị trường để xử lý tình trạng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Mục tiêu là ngăn chặn tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế và không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia. NHNN sẽ báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong tháng 3 năm 2024 đến Thủ tướng Chính phủ.

- NHNN sẽ rà soát kỹ lưỡng, toàn diện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức. Việc tổng kết thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP cũng sẽ được tiến hành để đề xuất cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tăng cường hiệu quả các công cụ quản lý nhà nước và phát triển thị trường minh bạch, lành mạnh, hiệu quả và bền vững. NHNN sẽ báo cáo kết quả trước ngày 22 tháng 3 năm 2024.

-  NHNN sẽ thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng và các hoạt động kinh doanh vàng. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ được xử lý nghiêm theo quy định, đặc biệt là các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng. Các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. NHNN sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 3 năm 2024.

- NHNN sẽ chủ động hơn trong công tác thông tin, truyền thông, cung cấp thông tin chính thức, công khai, minh bạch để củng cố niềm tin vào giá trị đồng Việt Nam và ổn định tâm lý người dân.

 Bộ Công an: Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp với NHNN và các cơ quan liên quan thực hiện ngay các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, đẩy giá vàng miếng.

Các Bộ và địa phương: Các Bộ và địa phương sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với NHNN, chia sẻ thông tin và xử lý các vấn đề theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ: Văn phòng Chính phủ sẽ đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền

3. Xử lý hành vi buôn lậu vàng qua biên giới như thế nào?

Để xử lý hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2017, có các quy định cụ thể như sau:

Đối với cá nhân:

- Trường hợp nhẹ: Người nào buôn bán vàng qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một số trường hợp quy định, sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Trường hợp nặng hơn: Phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, vật phạm pháp là bảo vật quốc gia, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức, phạm tội 02 lần trở lên, tái phạm nguy hiểm, sẽ bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

- Trường hợp cực kỳ nghiêm trọng: Phạm tội với vật phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, hoặc thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, sẽ bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

- Trường hợp cực kỳ nghiêm trọng nhất: Phạm tội với vật phạm pháp trị giá từ 1.000.000.000 đồng trở lên, hoặc thu lợi bất chính từ 1.000.000.000 đồng trở lên, lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với pháp nhân thương mại:

- Trường hợp nhẹ: Thực hiện hành vi bán vàng qua biên giới trái pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính, sẽ bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.

- Trường hợp nghiêm trọng: Thực hiện hành vi quy định tại các điểm quy định tại các điểm quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, h và i khoản 2 Điều 188 BLHS 2015, sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.

- Trường hợp cực kỳ nghiêm trọng: Thực hiện hành vi quy định tại điều 3 khoản 188 BLHS 2015, sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng.

- Trường hợp cực kỳ nghiêm trọng nhất: Thực hiện hành vi quy định tại điều 4 khoản 188 BLHS 2015, sẽ bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm, hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, và có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm

Bài viết liên quan: Phạm tội buôn vàng lậu có bị đi tù không theo quy định mới nhất

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật