Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Kinh Doanh Vang"

Kinh Doanh Vang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kinh Doanh Vang.

Vang vọng muôn đời

<strong>Vang</strong> vọng muôn đời
"Hỡi đồng bào,Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Vang vọng tiếng dân - Hiến pháp năm 1946

<strong>Vang</strong> vọng tiếng dân - Hiến pháp năm 1946
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, bản hiến pháp đầu tiên của dân tộc Việt ra đời. Sau 60 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, nay chúng ta đã có vị thế, hoàn cảnh và nhiệm vụ mới.

Tư vấn về án oan ?

Tư vấn về án oan ?
Phước - Hòa Vang - Đà Nẵng. Là vợ ông Đ.Đ.D. Sinh năm 1959. Bị Công an Quận Cẩm Lệ bắt tạm