Trong thẻ tín dụng ngân hàng hay hạn mức tín dụng tiêu dùng, số dư nợ hiện tại mà trên mức đó có thể được tính lãi suất thấp hơn. Ví dụ, thẻ tín dụng có phí tài chính lãi suất năm - APR là 15% trên số dư lên đến 2000$, và lãi suất 13% trên bất kỳ số dư nào trên 2000$. Lãi suất phân chia nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ tín dụng cho các khoản tiền mua hàng lớn, vì chỉ một phần của số tiền đến hạn phải trả hàng tháng.

Tổng số tiền gửi trong tài khoản tiết kiệm hay tài khoản sinh lợi khác, xác định lãi suất được trả. Số dư tách lãi suất có thể là số dư tối thiểu cần để có tiền lãi hay tránh phí dịch vụ, ví dụ, yêu cầu số dư bình quân là 2500$ trong tài khoản lệnh rút tiền khả nhượng (NOW). Các tài khoản có số dư dưới 2500$ sẽ được coi là tài khoản séc thông thường, không có tiền lãi.