Và sau đó bệnh viện đòi hộ khẩu gia đình của chú nên chú cắt khẩu của ba em ra một cuốn khẩu mới cùng vợ con khiến gia đình em hiện tại một không có khẩu gia đình và những tài sản như nhà và đất ba mẹ em vẫn không đứng tên chủ quyền sở hữu được. Nhưng chú em có 2 người con, khai sinh người con lớn tên cha là tên chú em đến người con thứ hai thì tên người cha là tên của ba em. Anh chị cho em hỏi:

1. Việc sử dụng mọi giấy tờ tùy thân của ba em để chú học tập và làm việc như vậy có vi phạm pháp luật hay không? Và nếu có thì hình phạt cụ thể ra sao?

2. Việc không có tên ba em trong hộ khẩu gia đình chung do ông nội làm chủ hộ thì có ảnh hưởng gì tới học tập và công việc của em sau này hay không?

3. Hai người con của chú em không khớp nhau gì về tên người cha thì sẽ ra sao? Có thể chỉnh sửa được không khi đã nhập khẩu?

Em xin chân thành cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật hình sự của công ty Luật Minh Khuê.

Sử dụng bằng tốt nghiệp của người khác để học tiếp có phạm pháp?

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Về vấn đề của bạn công ty xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật hình sự năm 1999 (Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009)

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 06/2012/NĐ-CP)

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, về hành vi sử dụng bằng cấp của người khác:

Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 267 Bộ Luật hình sự năm 1999 như sau:

Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức 

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c)  Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi  triệu đồng."

Thứ hai, về việc học tập của bạn:

Thủ tục khai sinh cho bạn được thực hiện theo nơi thường trú của mẹ vì vậy, việc bố bạn không có tên trong hộ khẩu thường không ảnh hưởng tới việc học tập của bạn sau này.

Thứ ba, Về việc chỉnh sửa thông tin khai sinh:

Trước hết, bạn cần thực hiện thủ tục nhận cha, con và thủ tục cải chính thông tin trong giấy khai sinh như sau:

Về thủ tục nhận cha,con được quy định tại Điều 34 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 06/2012/NĐ-CP như sau:

" Điều 34. Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

1. Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;

b) Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có)

 Khoản 2 Điều 34 được sửa đổi như sau:

2. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày

3. Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên."

Sau khi nhận cha, con bạn có thể thực hiện việc cải chính giấy khai sinh quy định tại Điều 35 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP như sau:

" Điều 35. Bổ sung, cải chính Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con:

1. Căn cứ vào Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về cha, mẹ trước đây để trống.

Trong trường hợp Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu 1 quyển tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để ghi tiếpviệc bổ sung.

2. Trong trường hợp phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và  bản chính Giấy khai sinh của người con đã ghi tên người khác, không phải là cha, mẹ đẻ, thì đương sự phải làm thủ tục cải chính theo quy định tại Mục 7 Chương này."

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê 

----------------------------------------------