Quy định của Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 về  tội phạm môi trường ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 về  tội phạm môi trường:

Trên cơ sở nghiên cứu 11 tội danh quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009, tại Chương XVII của Bộ luật Hình sự có thể được phân chia thành các nhóm sau:

- Nhóm các tội phạm gây ô nhiễm môi trường (từ Điều 181 đến Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

- Nhóm các tội phạm gây dịch bệnh cho người và động vật (Điều 186, Điều 187 Bộ luật Hình sự năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

- Nhóm tội phạm hủy hoại môi trường (Điều 182a, Điều 182b, Điều 188, Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

- Nhóm các tội phạm xâm phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với một số thành tố của môi trường, hệ sinh thái và động vật (Điều 190, Điều 191, Điều 191a Bộ luật Hình sự năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Hình phạt:

Về hình phạt tiền: Đối với các tội phạm môi trường, có 10 trong 11 điều luật quy định hình phạt tiền với tư cách đó (từ Điều 181 đến 190, trừ Điều 186).

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản chủ dự án gửi ủy ban nhân dân xã để niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường (Phụ lục 2.11)

Mức phạt tiền được quy định trong phần lớn các điều luật của chương này là từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Có một điều luật quy định mức phạt tiền là từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng (khoản 2 Điều 188). Khoảng cách giữa mức tối thiểu và mức tối đa cách nhau 10 lần cho phép thẩm phán áp dụng linh hoạt trong từng vụ án cụ thể vốn rất khác nhau về tính chất, mức độ và tình hình tài chính của người phạm tội. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự điều chỉnh nâng mức phạt tiền đối với các tội phạm về môi trường.

Về hình phạt cải tạo không giam giữ được quy định với tư cách là hình phạt chính ở 10 trong số 11 điều luật quy định về nhóm tội phạm môi trường, trong đó có 9 điều quy định mức tối thiểu từ sáu tháng đến ba năm, có một điều quy định tối thiểu từ sáu tháng và mức tối đa là hai năm.

Về hình phạt tù: Hầu hết các tội danh của chương này đều quy định mức phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm. Riêng tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người (Điều 186), thì hình phạt tù có thể từ 1 đến 12 năm và mức phạt tù tối đa với tội hủy hoại rừng (Điều 189) có thể lên tới 15 năm. Ngoài các hình phạt chính, thì tất cả các điều luật trong chương này đều quy định hai hình phạt bổ sung là:

- Hình phạt tiền với tư cách là hình phạt bổ sung trong trường hợp xét thấy hình phạt tù vẫn chưa thỏa đáng để đạt được mục đích giáo dục, cải tạo người phạm tội, thì điều luật cho phép áp dụng thêm hình phạt tiền với tư cách là hình phạt bổ sung, với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng (tại các Điều 188, 190, 191) hoặc từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng (Điều 186).

- Hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định: Tất cả các điều luật trong nhóm tội danh này là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm để áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp xét thấy nếu họ giữ chức vụ, hành nghề, hoặc làm các công việc liên quan thì có nguy cơ là họ sẽ tiếp tục gây nguy hại cho môi trường.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư hình sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án (Phụ lục 3.2)