Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn về công ty Luật Minh Khuê. Vướng mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Luật sư tư vấn: 

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 điều kiện hưởng chế độ thai sản khi phải nghỉ để dưỡng thai được thực hiện như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:...

b) Lao động nữ sinh con;...

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo quy định trên, để được hưởng chế độ thai sản khi phải nghỉ dưỡng thai thì bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên;

>> Xem thêm:  Thủ tục xin nghỉ việc theo quy định pháp luật mới năm 2022

- Có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc phải nghỉ dưỡng thai;

- Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Xét trường hợp của bạn, bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 1 năm 2 tháng (từ tháng 7/2016 đến tháng 8/2017). Bạn nghỉ việc từ tháng 9 năm 2017 và thời điểm sinh con là ngày 8/1/2018. Khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn được tính từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017. Như vậy, bạn đã đáp ứng hai điều kiện:

1. Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng;

2. Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Nhưng không rõ bạn đã có xác nhận nghỉ việc dưỡng thai của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền hay chưa. Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi nhận thấy rằng, dù bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con do thỏa mãn điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cụ thể:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:...

b) Lao động nữ sinh con;...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017 bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 8 tháng nên bạn hoàn toàn có thể làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Bạn nên làm hồ sơ sớm để được hưởng chế độ sớm.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2022

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê