an toàn công trình

Bài tư vấn về chủ đề an toàn công trình

Mẫu biên bản cam kết bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây dựng

Mẫu biên bản cam kết bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây dựng
Hiện trạng xây dựng không phép, xây dựng khác với giấy phép xây dựng đã được cấp khá phổ biến ở Việt Nam gây ra những rủi ro cho các hộ liên kề. Luật Minh Khuê phân tích các quy định pháp luật và hướng dẫn các bên soạn thảo văn bản cam kết trước khi xây dựng, với nội dung sau:

Mẫu bản Kế hoạch tổng hợp về an toàn công trình xây dựng mới

Mẫu bản Kế hoạch tổng hợp về an toàn công trình xây dựng mới
Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH năm 2019 và Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Quy định về mẫu bản Kế hoạch tổng hợp về an toàn công trình, như sau:

Ai có trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình ?

Ai có trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình ?
Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH năm 2019 và Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình, như sau:

Trình tự, nội dung thực hiện đánh giá an toàn công trình xây dựng ?

Trình tự, nội dung thực hiện đánh giá an toàn công trình xây dựng ?
Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH năm 2019 và Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Quy định về trình tự, nội dung thực hiện đánh giá an toàn công trình xây dựng, như sau:

Vùng an toàn xung quanh công trình dầu khí trên biển gồm những gì?

Vùng an toàn xung quanh công trình dầu khí trên biển gồm những gì?
Vùng an toàn xung quanh các công trình dầu khí trên đất liền là một khu vực an toàn được xác định dựa vào điều kiện địa lý và xã hội tại nơi hoạt động dầu khí diễn ra. Vậy vùng an toàn xung quanh công trình dầu khí trên biển gồm những gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng