Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Bài tư vấn về chủ đề Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần theo quy định luật doanh nghiệp?

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần theo quy định luật doanh nghiệp?
Việc thành lập Ban kiểm soát của một công ty nhằm giúp các cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị và quản lý điều hành công ty. Các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có trên 11 thành viên phải có ban kiểm soát. Vậy ban kiểm sát có vai trò gì trong công ty cổ phần ? Bài viết phân tích cụ thể:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng