Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty cổ phần"

công ty cổ phần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty cổ phần.

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại tổ chức tín dụng Việt Nam là gì?

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại tổ chức tín dụng Việt Nam là gì?
Cá nhân, tổ chức nước ngoài được mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam không? Phải đáp ứng điều kiện như thế nào để được mua? Pháp luật có giới hạn số lượng số phần mà nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại tổ chức tín dụng Việt Nam hay không? Tìm lời giải đáp trong bài chia sẻ dưới đây.

Nội dung cơ bản trong phân loại chủ thế của luật thương mại?

Nội dung cơ bản trong phân loại chủ thế của luật thương mại?
Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gổm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiên thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Bởi luật thương mại điều chỉnh các quan hệ giữa các thương nhân hay các hành vi thương mại...

Lịch sử của luật thương mại qua các thời kỳ kinh tế?

Lịch sử của luật thương mại qua các thời kỳ kinh tế?
Tìm hiểu lịch sử phát sinh và phát triển của luật thương mại là một vấn đề quan trọng để có thể hiểu được mối liên hệ của nó với các ngành luật khác, từ đó xác định ranh giới của luật thương mại. Ranh giới giữa ngành luật này với ngành luật khác chỉ có ý nghĩa tương đối...

Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế?

Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế?
Vùng kinh tế là một bộ phận lãnh thổ nguyên vẹn của nền kinh tế quốc dân, có thể có chuyên môn hóa những chức năng kinh tế cơ bản; đồng thời có mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu kinh tế và cơ cấu lãnh thổ của vùng, coi vùng như một lãnh thổ toàn...

Các lý thuyết về yếu tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế

Các lý thuyết về yếu tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế
Cho đến nay các nhà kinh tế học trên thế giới đã nghiên cứu, đúc kết được nhiều lý thuyết giải thích về các yếu tố thu hút đầu tư, cũng như việc dịch chuyển đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, trong lịch sử phát triển các học thuyết kinh tế, đầu tư luôn được nhìn nhận như là một quá trình phát triển phức...

Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát

Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát
Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát. Vậy, Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát là gì?

Chế độ pháp lý về tài sản của công ty cổ phần?

Chế độ pháp lý về tài sản của công ty cổ phần?
Khi nói đến chế độ pháp lý về tài sản của công ty cổ phần là nói đến cổ phần, cổ phiếu và một số hoạt động của thành viên cũng như của công ty liên quan đến vốn. Vậy, việc bán tài sản của công ty cổ phần được quy định ra sao?

Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật các quốc gia trên thế giới

Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật các quốc gia trên thế giới
Công ty cổ phần là công ty được thành lập theo vốn. Công ty ra đời trên cơ sở Điều lệ của công ty, điều lệ này do các sáng lập viên xây dựng và được Nhà nước phê chuẩn hoặc do công ty tự đi đăng ký. Vậy, Các quốc gia khác trên thế giới có quy định như thế nào về công ty cổ phần?

Quản trị công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam

Quản trị công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam
Quản trị công ty là thuật ngữ có từ rất lâu mà nội hàm của nó liên quan đến công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp. Đây là vấn đề thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong sự thành công hay thất bại của một tổ chức. Tìm hiểu về quản trị công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam.