Luật sư tư vấn về chủ đề "bạo hành gia đình"

bạo hành gia đình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bạo hành gia đình.

Con cái bạo hành gia đình, đánh chửi cha mẹ có nên tố cáo không?

Con cái bạo hành gia đình, đánh chửi cha mẹ có nên tố cáo không?
Hành vi con cái xúc phạm, mắng chửi, bạo hành, đánh đập cha mẹ thì sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành? Dưới đây Luật Minh Khuê sẽ phân tích các quy định của pháp luật về hành vi con cái bạo hành gia đình, đánh chửi lại cha mẹ,...

Phụ nữ bị bạo hành gia đình cần làm gì, phải gọi đến đâu để được hỗ trợ?

Phụ nữ bị bạo hành gia đình cần làm gì, phải gọi đến đâu để được hỗ trợ?
Vì một vài lý do chủ quan và cả khách quan nên hiện nay một số phụ nữ bị bạo hành gia đình vẫn chưa biết mình cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình. Hiểu được vấn đề đó nên Luật Minh Khuê đã tổng hợp những kênh thức liên hệ khi phụ nữ bị bạo hành, chi tiết sẽ có trong bài viết dưới đây của chúng tôi.