Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bien Ban Nghiem Thu"

Bien Ban Nghiem Thu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bien Ban Nghiem Thu.

Ủy ban nhân dân huyện thu hồi đất có đúng không ?

 Ủy <strong>ban</strong> nhân dân huyện <strong>thu</strong> hồi đất có đúng không ?
Thưa Luật sư, Tôi có vấn đề về nhà đất như sau: Năm 1989, nhà tôi chuyển đến thị trấn Mộc châu, tỉnh Sơn La, là thành viên HTX Hợp nhất và được giao đất để ở và sản xuất ( hiện tại không còn giấy tờ).

Ban quản lý dự án có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD) không?

<strong>Ban</strong> quản lý dự án có thẩm quyền <strong>thu</strong> hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD) không?
Chào anh (chị)! năm 2010, gia đình chồng em xin đấu thầu khoảng 8000 m2 đất để phát triển sản xuất (diện tích đất này trước đây nhân dân canh tác, chủ yếu là trồng lúa, sau đó để hoang hóa). đến năm 2015, dự án xây dựng đường đi qua và có đền bù một số tiền cho gia đình (hỗ trợ đất trồng lúa, hoa màu trên đất...)