Luật sư tư vấn về chủ đề "biên bản thẩm định"

biên bản thẩm định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biên bản thẩm định.

Chi phí định giá, thẩm định giá tài sản là gì ? Cách tính Chi phí định giá, thẩm định giá tài sản

Chi phí định giá, thẩm định giá tài sản là gì ? Cách tính Chi phí định giá, thẩm định giá tài sản
Khi toà án quyết định cho định giá tài sản hoặc thẩm định giá theo yêu cầu của đương sự hoặc tự mình quyết định thì người định giá, tổ chức thẩm định giá được nhận thù lao và các khoản chi phí thực hiện việc định giá, thẩm định giá. số tiền này được gọi là chi phí định giá, thẩm định giá tài sản.