Luat Minh Khue

bổ nhiệm chức vụ

bổ nhiệm chức vụ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bổ nhiệm chức vụ

Bổ nhiệm chức danh trong Doanh nghiệp tư nhân ?

Bổ nhiệm chức danh trong Doanh nghiệp tư nhân ?
Em có câu hỏi xin được tư vấn như sau: Bên em thuộc loại hình Doanh nghiệp Tư nhân do 1 Giám đốc đứng đầu. Hiện nay Giám đốc muốn ủy quyền cho 1 người trong Doanh nghiệp để ký chứng từ giao dịch bên ngân hàng.

Tư vấn về bổ nhiệm chức vụ trong doanh nghiệp?

Tư vấn về bổ nhiệm chức vụ trong doanh nghiệp?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Hiện tại tôi đang làm nhân viên văn phòng tại xí nghiệp may là chi nhánh của tập đoàn dệt may Việt Nam. Hiện tại, vợ giám đốc tôi đang làm tại một chi nhánh khác của tập đoàn với vai trò là Trưởng phòng kế hoạch sản xuất. Và tạm thời về xí nghiệp tôi công tác.

Tư vấn về việc thuê cán bộ đã nghỉ hưu làm việc ?

Tư vấn về việc thuê cán bộ đã nghỉ hưu làm việc ?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Hiện nay bệnh viện tôi đang triển khai dự án xây dựng nhà theo yêu cầu. Bệnh viện có thuê một cán bộ đã nghỉ hưu nhưng có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và có dự định bổ nhiệm cán bộ đó vào chức vụ Trưởng ban quản lý dự án này. Xin cám ơn.