Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm (đến ngày 01 tháng 8 năm 2014 là hết thời hạn bổ nhiệm). Tuy nhiên đến nay (tháng 12/2014), Sở Công thương vẫn chưa có Quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại chức danh Chi cục trưởng. Xin hỏi: - Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014, ngày hết hiệu lực của Quyết định bổ nhiệm; Chi cục trưởng có quyền hạn nữa không? Có được ký duyệt thanh toán các hợp đồng, các phiếu thu, chi; ký thanh toán giải ngân kinh phí qua hệ thống Kho bạc nhà nước; hoặc bổ nhiệm cán bộ...? Nếu không được phép ký, chữ ký không còn có giá trị pháp lý, thì các hồ sơ, chứng từ đã lỡ ký, thì giải quyết ra sao? Trách nhiệm thuộc về ai? Xin Luật sư sớm trả lời, trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Anh Hoàng

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Về quyết định bổ nhiệm của bộ  công thương chỉ có hiệu lực 5 năm là chính xác ( Điều 5.Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm; đối với một số cơ quan, đơn vị đặc thù có thể quy định thời hạn mỗi lần bổ nhiệm ngắn hơn- quyết định 27/2003/QĐ-TTg)

Tuy nhiên sau khi hết thời hạn bổ nhiệm thì lại không hề có quyết định xem có bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại từ phía bộ công thương là sai vì:

 Điều 8.Cán bộ, công chức lãnh đạo khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải được xemxét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại (quyết định 27/2003/QĐ-TTg)

Nhưng bạn cũng cần lưu ý tới  điều kiện để được bổ nhiệm lại :

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng mới năm 2020

Điều 9.Điều kiện bổ nhiệm lại:(Quyết định 27/2003/QĐ-TTg)

1.Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

2.Đạt tiêu chuẩn cán bộ, công chức lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổnhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

3.Cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

4.Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Như vậy việc sau khi hết thời hạn bổ nhiệm mà bộ công thương không tiến hành ra 1 trong 2 quyết định bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại là sai quy định của pháp luật

Điều 4. Tráchnhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc chấpnhận đơn từ chức của cán bộ, công chức lãnh đạo được thực hiện như sau:

1.Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề xuất và nhận xét đánh giá đối với cán bộ, côngchức được đề xuất; họp bàn trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị;

2.Xin ý kiến cấp ủy;

3.Tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm trong cơ quan, đơn vị;

>> Xem thêm:  Bổ nhiệm chức danh trong Doanh nghiệp tư nhân ?

4.Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩmquyền xem xét, quyết định bổ nhiệm và phải chịu trách nhiệm về quyết định hoặcđề xuất của mình

Sau khi hết hiệu lực của quyết định bổ nhiệm lần đầu thì người được bổ nhiệm đó không còn có thẩm quyền đối với chức vụ đã hết hiệu lực bổ nhiệm nữa và nếu vượt quá thẩm quyền bổ nhiệm sau khi đã hết thời hạn bổ nhiệm nếu xảy ra thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường nếu cần thiết.

Trân trọng./.
BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc thuê cán bộ đã nghỉ hưu làm việc ?