Luật sư tư vấn về chủ đề "bổ nhiệm giám đốc"

bổ nhiệm giám đốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bổ nhiệm giám đốc.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty mới 2023

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty mới 2023
Bổ nhiệm các chức danh quan trọng trong công ty như: Giám đốc công ty, giám đốc chi nhánh, tổng giám đốc công ty... cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vị trí này. Luật Minh Khuê giới mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ này:

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH
Theo quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 thì loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trong đó để tổ chức, điều hành và quản lý doanh nghiệp không thể thiếu được chức danh Giám đốc công ty, qua bài viết dưới đây Luật Minh Khuê giải đáp về mẫu quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH như sau:

Quy định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần? Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần?

Quy định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần? Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần?
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần là người điều hành các công việc kinh doanh của công ty; Giám đốc và Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị công ty; đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc để hoàn thành hồ sơ khai thuế ?

Quyết định bổ nhiệm giám đốc để hoàn thành hồ sơ khai thuế ?
Kính gửi: Luật Sư Minh khuê, cho em hỏi vấn đề sau: Cty là Cty TNHH MTV mới thành lập, giờ em mới làm bổ nhiệm giám đốc chính là Anh A (chủ tịch kiêm giám đốc theo giấy phép đăng ký kinh doanh). Hiện tại em đang làm hồ sơ khai thuế ban đầu thì em có phải làm bổ nhiệm giám đốc trước không ? Luật sư tư vấn giúp em với ạ.

Việc thành lập công ty, chuyển nhượng vốn và bổ nhiệm Giám đốc?

Việc thành lập công ty, chuyển nhượng vốn và bổ nhiệm Giám đốc?
Chào Luật sư, luật sư giúp em giải đáp vấn đề sau: A là một công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH A) được đăng ký bởi một công ty cổ phần B. Công ty Cổ phần B bổ nhiệm ba đại diện để đại diện cho quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trong công ty B. a) Xác định việc thành lập của Công ty TNHH A là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hay ko?