Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "các hạng mục"

các hạng mục | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề các hạng mục.

Nghĩa vụ bảo vệ các hạng mục dân sự và giá trị văn hoá khi xảy ra chiến tranh ?

Nghĩa vụ bảo vệ các hạng mục dân sự và giá trị văn hoá khi xảy ra chiến tranh ?
Việc củng cố và phát triển một chế độ pháp lý quốc tế trong luật quốc tế nhân đạo về bảo vệ các hạng mục dân sự trong thời chiến là yêu cầu cấp thiết do nhiều lý do mang lại, trong đó quan ữọng nhất là phải kể đến nhu cầu bảo đảm an toàn và bảo đảm điều kiện sống bình thường cho người dân.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng