cảnh cáo

Bài tư vấn về chủ đề cảnh cáo

Cảnh cáo hành chính là gì ? Cách áp dụng cảnh cáo hành chính ?

Cảnh cáo hành chính là gì ? Cách áp dụng cảnh cáo hành chính ?
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về các mức xử phạt khác nhau, tương ứng với các hành vi, mức độ vi phạm gây ra hậu quả, độ tuổi của chủ thể vi phạm, điều kiện vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hành chính mà pháp luật quy định hình thức xử phạt cụ thể. Hình phạt cảnh cáo trong vi phạm hành chính là một hình phạt phổ biến và được áp dụng đối với những hành vi vi phạm tương ứng.

Thi hành các hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất và án treo?

Thi hành các hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất và án treo?
Người chấp hành án là người bị kết án, phải chịu hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và đã có quyết định thi hành. Bản án, quyết định của Tòa án có thể tuyên với nội dung một trong các hình phạt sau: cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất, án treo, phạt tù, chung thân, ...
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng