Luật sư tư vấn về chủ đề "chế độ thu"

chế độ thu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chế độ thu.

Mức phần trăm cho người chứng thực trong công tác chứng thực tại UBND xã phường là bao nhiêu ?

Mức phần trăm cho người chứng thực trong công tác chứng thực tại UBND xã phường là bao nhiêu ?
Kính chào luật sư! Tôi có một thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi có một số giấy tờ cần chứng thực bản sao từ bản chính và phải nộp lệ phí chứng thực cho người làm công tác chứng thực. Vậy luật sư cho tôi hỏi lệ phí chứng thực ấy nộp lại hết cho ngân sách nhà nước hay là được trích lại phần trăm cho người chứng thực.