Tôi tìm hiểu qua chia sẻ trên trang mạng về chế độ đối với giáo viên vùng khó theo NĐ 19/CP thì thấy mình vẫn được hưởng 70% thu hút. Tôi không hiểu NĐ 19/CP có hiệu lực thi hành từ khi nào mà cho chúng tôi hưởng rồi giờ lại truy thu. Giáo viên vùng khó cực khổ chứ sung sướng gì đâu mà cắt chế độ như thế. Xin nhờ luật sư giải đáp giúp tôi: NĐ 19/CP có hiệu lực thi hành từ khi nào? Chúng tôi bị truy thu là đúng hay sai?

Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục tư vấn Luật Lao động - Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn về hưởng chế độ thu hút đối với cán bộ, công chức ?

Luật sư tư vấn Luật Lao động gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với vấn đề bạn đang thắc mắc chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

2. Nội dung tư vấn

Theo quy đinh tại Điều 8 Nghị định số 62/2006/NĐ-CP thì tại Điều 8 quy định về phụ cấp thu hút như sau:

"Điều 8. Phụ cấp thu hút

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định như sau:

a) Tính từ ngày nhận quyết định đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực;"

Theo như quy định trên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng phụ cấp thu hút hằng 70% mức lương hiện hưởng và thời gian được hưởng phụ cấp thu hút là không quá 5 năm. Theo đó, tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2013 quy định bổ sung quy định trên như sau:

"Điều 8. Phụ cấp thu hút

3. Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định 116/2010/NĐ-CP".

Theo như quy định trên của nghị định 19/2013/NĐ-CP thì không có bất kỳ yêu cầu nào bắt buộc nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phải bị truy thu khoản phu cấp thu hút đã được nhận từ trước đó. Hơn nữa, kể từ ngày 15/4/2013 thì khi bạn chuyển công tác đến nơi khác mà cơ quan có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển được trở về nơi cũ thì còn được hưởng phụ cấp thêm 70% mức lương hiện hưởng, và thời hạn được hưởng phụ cấp thu hút vẫn là tối đa 5 năm. Quy định này còn đảm bảo quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội. Như vậy, việc yêu cầu truy thu phụ cấp thu hút của bạn cũng như những người khác cùng điều kiện của bạn lúc này là không đúng quy định pháp luật. Như vậy, lúc này, bạn có thể khiếu nại trực tiếp tại cơ quan yêu cầu truy thu phụ cấp thu hút của bạn. Nếu khiếu nại lần thứ nhất không thành, bạn có thể khiếu nại lên Sở Giáo dục Đào tạo nơi bạn công tác.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Lao động