Luật sư tư vấn về chủ đề "chỉ tiêu"

chỉ tiêu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chỉ tiêu.

Thông tư 24/2018/TT-BQP về chỉ tiêu tuyển sinh trường quân đội năm 2018

Thông tư 24/2018/TT-BQP về chỉ tiêu tuyển sinh trường quân đội năm 2018
Công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội năm 2018 có một số điểm nổi bật sau:Bổ sung quy định được tuyển ít nhất 02 thí sinh nữ đối với các ngành tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư 17/2016/TT-BQP được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ;Bổ sung đối tượng được dự tuyển là công dân đã hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi;

Bị cận có đủ tiêu chí nhập ngũ ?

Bị cận có đủ tiêu chí nhập ngũ ?
Xin chào luật sư! Thưa Luật sư Tôi có lệnh gọi khám NVQS vào tháng 11/2015, trong khi khám BS kết luận mắt cận thị, cân nặng và đo vòng ngực, còn các chỉ tiêu khác thì không cho khám tiếp tục. Vậy xin hỏi Luật sư trường hợp như tôi thì có đủ tiêu chí để bình chọn công dân nhập ngũ như luật định không. Xin Luật Sư cho lời tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Mẫu hướng dẫn ghi chép biểu mẫu và cách tính một số chỉ tiêu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự (phụ lục 2)

Mẫu hướng dẫn ghi chép biểu mẫu và cách tính một số chỉ tiêu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự (phụ lục 2)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu phụ lục số 2: Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu và cách tính một số chỉ tiêu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự)