Luật sư tư vấn về chủ đề "chi trả thu nhập"

chi trả thu nhập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chi trả thu nhập.

Cơ quan chi trả thu nhập phải thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009 cho người lao động

Cơ quan chi trả thu nhập phải thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009 cho người lao động
Sau quyết toán, trường hợp nộp dư thì cơ quan chi trả hoàn trả hoặc bù trừ vào số thuế phát sinh kỳ sau, ngược lại sẽ thu thêm. Như vậy việc quyết toán thuế cho các trường hợp này vẫn thực hiện như với pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.Trước đó, Bộ Tài chính quy định người lao động phải tự đến cơ quan thuế để quyết toán nhưng sau đó đã kịp sửa quy định này trước khi được thực hiện.