Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chiếm hữu tài sản"

chiếm hữu tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chiếm hữu tài sản.

Chiếm hữu tài sản trong BLDS năm 2015: Không đơn thuần là quyền của chủ sở hữu

Chiếm hữu tài sản trong BLDS năm 2015: Không đơn thuần là quyền của chủ sở hữu
Nếu như hiện nay, theo BLDS năm 2005, chiếm hữu tài sản dưới góc độ là quyền của chủ sở hữu nên quyền chiếm hữu được ghi nhận với tư cách là một trong các nội dung cụ thể của quyền sở hữu. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành trong 10 năm qua cho thấy rằng, chiếm hữu không chỉ là quyền của chủ sở hữu mà là còn để chỉ một thực trạng chiếm hữu trên thực tế của các chủ thể khác.