Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chủ sở hữu công ty"

chủ sở hữu công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chủ sở hữu công ty.

Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên ?

Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên ?
1. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.