Luật sư tư vấn về chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Chủ tịch Hồ Chí Minh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng tư pháp bảo trợ

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng tư pháp bảo trợ
Nền tư pháp Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển, không thể không nhắc đến một chế định mà cho đến mãi sau này vẫn làm cho các thế hệ cán bộ pháp luật Việt Nam phải suy nghĩ, liệu chúng ta đã học đầy đủ để làm theo tư tưởng nền tư pháp nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay chưa?
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook