Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Chủ tịch Hồ Chí Minh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là đoàn kết trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và đoàn kết trong các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Đoàn kết quốc tế là nhân tố bảo đảm sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội cũng như thắng lợi của công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh

Phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh
Sự nghiệp thơ văn của Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp Cách mạng, bởi thế mỗi tác phẩm của Người đều chứng đựng những suy tư về đất nước, con người, dân tộc Việt Nam. Ở mỗi thể loại, Người bộc lộ những phong cách khác nhau nhưng chung quy lại đều rất ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu, đặc biệt là văn chính luận. Vậy hãy cùng Luật Minh Khuê phân tích Tuyên ngôn độc lập để thấy được phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua bản Tuyên ngôn độc lập để hiểu rõ về phong cách viết văn chính luận của Người nhé!

Tư tưởng "nam nữ bình quyền" của chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng "nam nữ bình quyền" của chủ tịch Hồ Chí Minh
Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

Soạn bài Thuế máu ngắn gọn, đầy đủ nhất

Soạn bài Thuế máu ngắn gọn, đầy đủ nhất
Trong quá trình đi tìm đường cứu nước cho dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức rõ ràng và khẳng định rằng chủ nghĩa thực dân là con đẻ của các cường quốc tư bản chủ nghĩa, là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa và nhân dân lao động ở chính quốc. Và Người đã bằng nhiều hình thức từ viết bài đăng báo đến diễn đàn để tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân, đặc biệt "Bản án chế độ thực dân Pháp" là một tác phẩm có giá trị lớn về chính trị, tư tưởng, văn học như một quả bom công phá thành trì chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa để quốc trên toàn thế giới. Và đặc biệt là đoạn trích "Thuế máu" đã cho chúng ta hiểu hơn về tội ác của chủ nghĩa thực dân, nỗi khổ nhục của người dân thuộc địa. Vì vậy, hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu rõ hơn về tác phẩm và cách thức tiếp cận tác phẩm hiệu quả qua bài viết dưới đây nhé!

Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam Anh Hùng

Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam Anh Hùng
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam Anh Hùng" do Nguyễn Văn Thắng hệ thống, đây là nguồn tư liệu cho những bạn đọc muốn tìm hiểu về mối quan hệ gắn bó, tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sách Bác Hồ viết Di chúc - Tác giả Vũ Kỳ

Sách Bác Hồ viết Di chúc - Tác giả Vũ Kỳ
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn sách "Bác Hồ viết Di chúc" của đồng chí Vũ Kỳ do Thế Kỷ ghi đã được nhà xuất bản Sự Thật ấn hành. Hồi ký dày 110 trang với những tư liệu quý để thế hệ chúng ta càng đọc càng cảm phục trước tấm lòng bao la như biển cả của Bác Hồ.

Sách Học chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta học gì?

Sách Học chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta học gì?
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Học chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta học gì". Cuốn sách được tuyển chọn từ một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một trong những người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chánh nhất là gì ? Cách thức tổ chức toà án theo Sắc lệnh số 13 do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 24/01/1946?

Chánh nhất là gì ? Cách thức tổ chức toà án theo Sắc lệnh số 13 do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 24/01/1946?
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã giành được độc lập bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chấn động thế giới, đánh dấu mốc son lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vô cùng anh dũng. Ngay sau khi giành được chính quyền, chúng ta đã xóa bỏ bộ máy hành chính, quân đội, bộ máy tư pháp của chính quyền phong kiến.... đồng thời, khẩn trương thiết lập bộ máy Nhà nước cách mạng, trong đó có cơ quan Tòa án, xây dựng một Nhà nước dân chủ nhân dân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bài viết tìm hiểu về chức danh chánh nhất nói riêng và cách tổ chức của toà án sau khi dành được độc lập của nước ta.

Sách 50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Đại tướng. GS.TS. Tô Lâm)

Sách 50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Đại tướng. GS.TS. Tô Lâm)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn sách "50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" do Đại tướng.GS.TS.Tô Lâm biên soạn nhân dịp kỷ niệm 50 năm học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng