Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chuẩn mực kiểm toán"

chuẩn mực kiểm toán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuẩn mực kiểm toán.

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị (Chuẩn mực kiểm toán số 315)

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị (Chuẩn mực kiểm toán số 315)
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM - Chuẩn mực kiểm toán số 315: Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính), cụ thể:

Lấy mẫu kiểm toán (Chuẩn mực kiểm toán số 530)

Lấy mẫu kiểm toán (Chuẩn mực kiểm toán số 530)
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM - Chuẩn mực kiểm toán số 530: Lấy mẫu kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính). Nội dung cụ thể như sau:

Kiểm toán các ước tính kế toán (Chuẩn mực kiểm toán số 540)

Kiểm toán các ước tính kế toán (Chuẩn mực kiểm toán số 540)
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM - Chuẩn mực kiểm toán số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán (Bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan) (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Chuẩn mực kiểm toán số 200)

Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Chuẩn mực kiểm toán số 200)
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM: Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Chuẩn mực kiểm toán số 200) (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Thủ tục phân tích (Chuẩn mực kiểm toán số 520)

Thủ tục phân tích (Chuẩn mực kiểm toán số 520)
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM - Chuẩn mực kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính). Nội dung cụ thể như sau:

Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng cách nào?

Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng cách nào?
Ủy ban Kiểm toán giúp đảm bảo tính độc lập và khách quan trong việc kiểm toán, giúp cải thiện khả năng giám sát và kiểm soát nội bộ trong tổ chức. Điều này thường là quy định phổ biến trong các hệ thống quản trị doanh nghiệp để tăng cường tính minh bạch và tin cậy.

Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (Chuẩn mực kiểm toán số 265)

Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (Chuẩn mực kiểm toán số 265)
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM: Chuẩn mực kiểm toán số 265: Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng