Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chức danh nghề nghiệp"

chức danh nghề nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chức danh nghề nghiệp.

Chức vụ và chức danh được quy định như thế nào?

Chức vụ và chức danh được quy định như thế nào?
Kính chào. Tôi muốn hỏi trong trường học, về mặt chính quyền thì từ giáo viên có được gọi là chức vụ không. Và về mặt đảng thì từ đảng viên có phải là chức vụ không. Về mặt đoàn thể gồm những chức vụ gì. Trưởng ban thanh tra nhân dân trong trường học có phải là chức vụ không.

Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Ngày 16 tháng 09 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2015.

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết ...