Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển giao công nghệ"

chuyển giao công nghệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển giao công nghệ.

Quy đinh chung về Hợp đồng chuyển giao công nghệ? Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ?

Quy đinh chung về Hợp đồng chuyển giao công nghệ? Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ?
Hợp đồng chuyển giao công nghệ là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân chuyển giao cho nhau các đối tượng sở hữu công nghiệp như bí quyết, kiến thức kĩ thuật về công nghệ, các giải pháp kĩ thuật, phần mềm máy tính, tài liệu thiết kế, công thức, thông số kĩ thuật, bản vẽ, sơ đồ kĩ thuật...

Tìm hiểu về hợp đồng Li-xăng theo quy định pháp luật hiện hành

Tìm hiểu về hợp đồng Li-xăng theo quy định pháp luật hiện hành
Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, ít hay nhiều chúng ta cũng đều được nghe thấy cụm từ Hợp đồng Li-xăng, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, chuyển quyền sử dụng sản phẩm trí tuệ..vv... Và trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Li-xăng là gì và pháp luật hiện hành quy định vấn đề này thế nào.

Nhà khoa học đầu ngành được hưởng những chính sách ưu đãi nào?

Nhà khoa học đầu ngành được hưởng những chính sách ưu đãi nào?
Luật Minh Khuê đã có bài chia sẻ về tiêu chuẩn công nhận nhà khoa học đầu ngành và nhiệm vụ của nhà khoa học đầu ngành. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn đọc về chính sách ưu đãi đối với nhà khoa học đầu ngành và trường hợp không tiếp tục, hủy công nhận nhà khoa học đầu ngành.

Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Có những loại hợp đồng khoa học công nghệ nào? Các bên trong hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có quyền và nghĩa vụ gì? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ tới bạn đọc thông tin pháp lý liên quan đến hợp đồng khoa học công nghệ trong bài viết dưới đây:

Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định mới

Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định mới
Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 quy định cụ thể về công nghệ cấm chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ khuyến khích chuyển giao. Ở bài viết này, Luật Minh Khuê chia sẻ đến quý khách hàng danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Giao dịch chuyển giao công nghệ nào phải đăng ký với cơ quan nhà nước? Hồ sơ, thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ

Giao dịch chuyển giao công nghệ nào phải đăng ký với cơ quan nhà nước? Hồ sơ, thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ
Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 quy định một số trường hợp giao dịch chuyển giao công nghệ phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước về khoa học công nghệ. Bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ chia sẻ cụ thể về nội dung này cũng như trình tự, thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ.

Đánh giá công nghệ là gì? Điều kiện, trình tự thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ

Đánh giá công nghệ là gì? Điều kiện, trình tự thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện  hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ
Đánh giá công nghệ là gì? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về điều kiện, trình tự thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ? Luật Minh Khuê sẽ chia sẻ chi tiết trong bài viết đưới dây:

Giám định công nghệ là gì? Điều kiện, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ

Giám định công nghệ là gì? Điều kiện, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ
Giám định công nghệ là gì? Để được cấp phép hoạt động dịch vụ giám định công nghệ cần đáp ứng điều kiện gì? Thủ tuc, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận để hoạt động loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ này như thế nào? Luật Minh Khuê chia sẻ trong bài viết dưới đây: