Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển ngành"

chuyển ngành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển ngành.

Trợ cấp thôi việc đối với sĩ quan biên chế chuyển ngành ?

Trợ cấp thôi việc đối với sĩ quan biên chế chuyển ngành ?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: Tôi nguyên là sĩ quan biên chế công tác trong Quân đội nhân dân VN liên tục từ 9/1984. Tôi có quyết định Chuyển ngành của Bộ Quốc Phòng và tiếp nhận bổ nhiệm viên chức về một Cơ quan thuộc Bộ Y tế tai TP HCM vào 01/2009.

Chế độ trợ cấp thôi việc khi chuyển ngành ?

Chế độ trợ cấp thôi việc khi chuyển ngành ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Bệnh viện Thống Nhất - Bộ Y tế, tháng 10/2008 nhận quyết định về việc cán bộ chuyển ngành từ Bộ quốc phòng đối với Trung tá Bác sĩ Nguyễn Văn A được chuyển ngành sang Bệnh viện Thống Nhất.