Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển nhượng chứng khoán"

chuyển nhượng chứng khoán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển nhượng chứng khoán.

Giao dịch chứng khoán trực tuyến là gì? Hồ sơ, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Giao dịch chứng khoán trực tuyến là gì? Hồ sơ, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
Hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến là gì? Đối tượng nào được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khaons trực tuyến? Hồ sơ, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến được quy định như thế nào? Tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây:

Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật và lưu trũ dữ liệu để cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật và lưu trũ dữ liệu để cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
Để thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, theo quy định tại Thông tư 134/2017/TT-BTC thì đối với các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ phải đáp ứng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật và lưu trũ dữ liệu. Vậy các điều kiện đó cụ thể như thế nào?

Quy định về báo cáo và công bố thông tin trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến

Quy định về báo cáo và công bố thông tin trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến
Hầu hết các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán đều phải tuân thủ quy định về báo cáo và công bố thông tin. Đối với hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến cũng vậy. Tìm hiểu quy định về báo cáo, công bố thông tin về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến trong bài viết sau.

Mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
Pháp luật chứng khoán quy định đối với hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tổ chức phát hành phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký chào bán và trong đó có tài liệu bắt buộc là bản cáo bạch. Luật Minh Khuê cung cấp mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiểu lần đầu ra công chúng trong bài viết dưới đây:

Mẫu bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Mẫu bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
Bản cáo bạch là tài liệu không thể thiếu trong hoạt động chào bán chứng khoán của công ty đại chúng. Đối với hoạt động chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cũng vậy, hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu bắt buộc phải có bản cáo bạch. Luật Minh Khuê chia sẻ mẫu bản cáo bạch áp dụng cho trường hợp này

Tổ chức giao dịch chứng khoán là gì? Quy định hiện hành về tài khoản và giao dịch chứng khoán

Tổ chức giao dịch chứng khoán là gì? Quy định hiện hành về tài khoản và giao dịch chứng khoán
Thông tư 120/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Tìm hiểu quy định về tổ chức giao dịch, tài khoản giao dịch và giao dịch chứng khoán trong bài viết sau đây: