Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển nhượng dự án"

chuyển nhượng dự án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển nhượng dự án.

Căn cứ hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS

Căn cứ hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS
Đất đai là loại tài sản đặc biệt, thuộc sở hữu toàn dân; quản lý và phát triển BĐS là một trong những hoạt động quan trọng của Nhà nước, có tầm chiến lược quan trọng. Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS cần theo căn cứ nhất định.

Xử lý vi phạm pháp luật trong quan hệ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS

Xử lý vi phạm pháp luật trong quan hệ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS
Vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh BĐS là hành vi trái pháp luật của chủ thể xâm phạm đến các quan hệ xã hội trong lĩnh vực kinh doanh BĐS được pháp luật kinh doanh BĐS bảo vệ. Hành vi trái pháp luật có thể được thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động do các chủ thể thực hiện

Khái niệm, đặc điểm của dự án đầu tư kinh doanh BĐS

Khái niệm, đặc điểm của dự án đầu tư kinh doanh BĐS
Đầu tư kinh doanh là việc các nhà kinh doanh bỏ các loại tài sản để tiến hành một, một số hoạt tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh BĐS là gì ? Pháp luật quy định như thế nào ?

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh BĐS là gì ? Pháp luật quy định như thế nào ?
Chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản là một hoạt động phổ biến giữa các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản trong thị trường bất động sản. Vậy điều kiện để thực hiện chuyển nhượng kinh doanh bất động sản là gì? Pháp luật quy định những điều kiện đó nhằm mục đích gì?

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản ?

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản ?
Bất động sản là loại tài sản có giá trị lớn và thuộc sở hữu toàn dân, hơn thế nữa, BĐS là loại tài sản đặc biệt gắn liền với chủ quyền lãnh thổ quốc gia và các vấn đề về kinh tế - xã hội, chính trị. Chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh BĐS là hoạt động phổ biến, cần những quy định của pháp luật.