Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển nhượng dự án"

chuyển nhượng dự án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển nhượng dự án.

Hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ (một phần) dự án đầu tư bất động sản theo quy định mới nhất

Hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ (một phần) dự án đầu tư bất động sản theo quy định mới nhất
Luật Minh Khuê hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư bất động sản theo quy định tại Nghị định 02/2022. Kể từ ngày 01/03/2022 việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư bất động sản sẽ thực hiện theo thủ tục hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản cập nhật theo quy định mới nhất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản cập nhật theo quy định mới nhất
Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản cập nhất theo quy định mới nhất tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP. Kể từ 01/03/2022 Nghị định này sẽ có hiệu lực và các bên tham gia chuyển nhượng dự án bất động sản có thể áp dụng mẫu hợp đồng này.

Đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt
Nhà nước thực hiện áp dụng các ưu đãi đầu tư vào trong chính sách thuế; tín dụng, chính sách sử dụng đất đai và tài nguyên, xuất khẩu và nhập khẩu, cùng với các ưu đãi khác dựa vào căn cứ vào quy hoạch và định hướng phát triển trong từng thời kì.

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020
Thưa Luật sư, doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện đang thực hiện hai dự án đầu tư tại Việt Nam. trong quá trình hoạt động tôi đang có nhu cầu chuyển nhượng một dự án cho doanh nghiệp khác. Vậy mong luật sư giải đáp cho tôi về điều kiện để chuyển nhượng dự án đầu tư?

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở
Không phải tất cả các dự án đầu tư đều được chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác. Pháp luật về đầu tư có quy định các điều kiện đối với dự án đầu tư. Nếu chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê thì cầ điều kiện gì?

Khái niệm, đặc điểm của dự án đầu tư kinh doanh BĐS

Khái niệm, đặc điểm của dự án đầu tư kinh doanh BĐS
Đầu tư kinh doanh là việc các nhà kinh doanh bỏ các loại tài sản để tiến hành một, một số hoạt tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi

Xử lý vi phạm pháp luật trong quan hệ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS

Xử lý vi phạm pháp luật trong quan hệ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS
Vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh BĐS là hành vi trái pháp luật của chủ thể xâm phạm đến các quan hệ xã hội trong lĩnh vực kinh doanh BĐS được pháp luật kinh doanh BĐS bảo vệ. Hành vi trái pháp luật có thể được thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động do các chủ thể thực hiện

Căn cứ hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS

Căn cứ hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS
Đất đai là loại tài sản đặc biệt, thuộc sở hữu toàn dân; quản lý và phát triển BĐS là một trong những hoạt động quan trọng của Nhà nước, có tầm chiến lược quan trọng. Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS cần theo căn cứ nhất định.

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh BĐS là gì ? Pháp luật quy định như thế nào ?

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh BĐS là gì ? Pháp luật quy định như thế nào ?
Chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản là một hoạt động phổ biến giữa các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản trong thị trường bất động sản. Vậy điều kiện để thực hiện chuyển nhượng kinh doanh bất động sản là gì? Pháp luật quy định những điều kiện đó nhằm mục đích gì?