Luật sư tư vấn về chủ đề "Cơ sở lý luận"

Cơ sở lý luận | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cơ sở lý luận.

Lịch sử hình thành các quy định pháp luật về thừa kế.

Lịch sử hình thành các quy định pháp luật về thừa kế.
Tài sản là một khái niệm rất rộng, nó không tự nhiên sinh ra và mất đi. Tài sản có vai trò quan trọng đối với mỗi gia đình trong xã hội. Với sự quan trong ấy, lịch sử loài người từ khi hình chế độ quân chủ đã ra đời luật về thừa kế tài sản.

Mối quan hệ giữa tự do với Nhà nước và pháp luật?

Mối quan hệ giữa tự do với Nhà nước và pháp luật?
Nhiều nghìn năm nay, dù ở thời đại nào, ở chế độ nào cũng vậy, tự do bao giờ cũng là mong muốn hàng đầu của con người. Tiếp liền sau khi vượt qua cái đói cái chết, con người ta có nhu cầu trước tiên là tự do. Tự do là hạnh phúc lớn nhất.

Lý luận về pháp luật và mối tương quan giữa pháp luật với các sự vật khác

Lý luận về pháp luật và mối tương quan giữa pháp luật với các sự vật khác
Luật, theo nghĩa rộng nhất, là những quan hệ tất yếu từ trong bản chất của sự vật. Mọi vật đều có luật của nó. Thế giới thần linh, thế giới vất chất, những trí tuệ siêu việt, cho đến các loài vật, và loài người đều có luật của mình. Vậy, mối tương quan giữa pháp luật với các sự vật khác như thế nào?

Sự khác nhau giữa pháp luật và các luật của tự nhiên

Sự khác nhau giữa pháp luật và các luật của tự nhiên
Con người đặt ra các luật lệ để đảm bảo trật tự xã hội, tự nhiên cũng có những quy luật nhất định mà loài người và các loài vật khác phải tuân theo như một điều tất yếu. Theo đó, xã hội loài người sẽ phát triển theo luật của tự nhiên.

Lý luận về pháp luật và sự ra đời của một số ngành luật cơ bản

Lý luận về pháp luật và sự ra đời của một số ngành luật cơ bản
Pháp luật ra đời khi xa hội đã phát triển ở một mức độ nhất định. Nhiều quan hệ xã hội trở nên phức tạp hơn, pháp luật sẽ được đặt ra nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Pháp luật hiện nay đã có những quy định điều chỉnh về mọi mặt đời sống và đa,r bảo quyền bình đẳng giữa người với người.

Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội

Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội
Chất vấn của đại biểu Quốc hội là yêu cầu của đại biểu với tư cách là người đại diện có thẩm quyền của nhân dân đối với người bị chất vấn theo quy định của pháp luật, buộc người bị chất vấn phải giải thích trước cơ quan quyền lực nhà nước về những khuyết điểm, những tồn tại trong hoạt động, công tác của cơ quan mà cá nhân đó phụ trách, trả lời về trách nhiệm, về nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook