Luật sư tư vấn về chủ đề "công cụ chuyển nhượng"

công cụ chuyển nhượng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công cụ chuyển nhượng.

Hối phiếu đòi nợ là gì? Quy định pháp luật về hối phiếu đòi nợ

Hối phiếu đòi nợ là gì? Quy định pháp luật về hối phiếu đòi nợ
Hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. Bài viết này sẽ giải đáp một số thắc mắc của quý khách về hối phiếu đòi nợ: