Luật sư tư vấn về chủ đề "công cụ chuyển nhượng"

công cụ chuyển nhượng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công cụ chuyển nhượng.

Nguyên tắc chiết khấu giấy tờ có giá? Điều kiện để được nhận chiết khấu và thủ tục chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác

Nguyên tắc chiết khấu giấy tờ có giá? Điều kiện để được nhận chiết khấu và thủ tục chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác
Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. Tìm hiểu về loại công cụ chuyển nhượng được nhận chiết khấu? Tổ chức tín dụng được nhận chiết khấu và thủ tục thực hiện chiết khấu.

Chiết khấu giấy tờ có giá là gì? Quy định pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá? Bao thanh toán là gì? Quy định pháp luật về bao thanh toán?

Chiết khấu giấy tờ có giá là gì? Quy định pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá? Bao thanh toán là gì? Quy định pháp luật về bao thanh toán?
Chiết khấu giấy tờ có giá là gì? Pháp luật quy định như thế nào về chiết khấu giấy tờ có giá? Bao thanh toán là gì? Luật Minh Khuê nghiên cứu và cung cấp tới bạn đọc phân tích quy định pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá và bao thanh toán trong bài viết dưới đây:

Hối phiếu đòi nợ là gì? Quy định pháp luật về hối phiếu đòi nợ

Hối phiếu đòi nợ là gì? Quy định pháp luật về hối phiếu đòi nợ
Hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. Bài viết này sẽ giải đáp một số thắc mắc của quý khách về hối phiếu đòi nợ:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook