Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cộng dồn"

cộng dồn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cộng dồn.

Trợ cấp thất nghiệp có được cộng dồn để trả một lần khi có việc làm không?

Trợ cấp thất nghiệp có được cộng dồn để trả một lần khi có việc làm không?
Luật sư cho tôi hỏi: tôi đang hưởng trợ cấp thát nghiệp được 3 tháng, thời gian được hưởng tổng cộng là 5 tháng. Nay tôi có nộp hồ sơ làm việc tại một công ty khác, dự định sẽ ký hợp đồng lao động. Vậy theo dự tính tôi còn 2 tháng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu như vậy thì tôi có được đề nghị cộng dồn để hưởng một lần trước khi có việc làm không?

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ?

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ?
Thưa Luật sư, cho em hỏi em đóng bảo hiểm được 5 năm nhưng em đã nghỉ việc 3 tháng mà em không rút tiền bảo hiểm thất nghiệp. Em vào công ty mới làm vậy em có được cộng dồn bảo hiểm thất nghiệp không ? Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Số tháng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp có được bảo lưu cho lần hưởng sau ?

Số tháng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp có được bảo lưu cho lần hưởng sau ?
Thưa Luật sư, tôi được công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1/2009 cho đến hết tháng 10/2015, là tổng số 82 tháng theo quy định thì tôi được hưởng 6 tháng trợ cấp thất nghiệp (72 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là được hưởng 6 tháng trợ cấp thất nghiệp). Vậy còn 82 - 72 =10 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp thì tôi có được cộng dồn cho lần đóng bảo hiểm xã hội ở công ty sau không? Xin chân thành cảm ơn, Luật sư!

Đóng bảo hiểm hai năm có được hưởng chế độ thai sản không ?

Đóng bảo hiểm hai năm có được hưởng chế độ thai sản không ?
Thưa luật sư, tôi hiện đang có thai được 4 tháng. Do công ty giải thể nên không thể tiếp tục đóng bảo hiểm nữa và công ty đã đóng bảo hiểm cho tôi được đến hết tháng 6. Ngày dự sinh của tôi là ngày 4/12/2015. Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được hai năm rồi. Vậy xin hỏi tôi có đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản không? Tôi xin cảm ơn! Người gửi: P.L