Luat Minh Khue

công trình ngầm

công trình ngầm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về công trình ngầm

Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình ngầm

Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình ngầm
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình ngầm ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp 19006162 để được tư vấn, hỗ trợ: