Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty tư nhân"

công ty tư nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty tư nhân.

Tư vấn thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm?

Tư vấn thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm?
Thưa luật sư tôi có một thắc mắc như sau: Tôi sinh ngày 20 tháng 6 năm 1961 nguyên là chủ tịch HĐQT, giám đốc,người đại diện vốn nhà nước tại công ty cổ phần (vốn nhà nước chiếm 51%) tháng 12/2012 Tổng công ty ĐT kinh doanh vốn nhà nước đã bán hết phần vốn tại công ty, tôi đã làm đơn gửi UBND tỉnh, sở Nội Vụ nhưng đến nay vẫn chưa bố trí được việc làm cho tôi, từ tháng 6/2013 tôi về nộp bảo hiểm tại một công ty tư nhân. Nay Chính phủ ban hành nghị định 108 . Nay tôi xin hỏi luật sư trường hợp của tôi có được hưởng theo chế độ của chính phủ không. Nếu được thì làm các thủ tục từ đâu bắt đầu từ cơ quan nào?