cử tri

Bài tư vấn về chủ đề cử tri

Cử tri là gì? Quy định pháp luật Việt Nam về cử tri

Cử tri là gì? Quy định pháp luật Việt Nam về cử tri
Việt Nam đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội, đai jbieeur hội đồng nhân dân trên khắp cả nước vào ngày 23/5/2021. Người thực hiện quyền bầu cử được gọi là cử tri. Vậy cử tri là gì? Pháp luật quy định như thế nào về cử tri? Cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi:

Định lý cử tri trung bình (Median voter theorem)

Định lý cử tri trung bình (Median voter theorem)
Định lý cử tri trung bình lần đầu tiên được đưa ra bởi Duncan Black vào năm 1948. Ông viết rằng ông đã nhìn thấy một lỗ hổng lớn trong lý thuyết kinh tế liên quan đến cách thức bỏ phiếu quyết định kết quả của các quyết định, bao gồm cả các quyết định chính trị

Hiến pháp 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân đối với cử tri và nhân dân?

Hiến pháp 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân đối với cử tri và nhân dân?
Thưa luật sư. Hiến pháp 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân đối với cử tri và nhân dân? Theo bạn nhà nước của mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ hiến pháp? Cảm ơn luật sư.

Quyền bãi miễn của cử tri trong Hiến pháp

Quyền bãi miễn của cử tri trong Hiến pháp
Bên cạnh sự kiểm soát về mặt tổ chức giữa các thiết chế trong bộ máy nhà nước, một số hiến pháp còn cho phép cử tri bãi miễn các đại biểu trong cơ quan lập pháp trước khi hết nhiệm kỳ. Nhìn chung, có hai hình thức bãi miễn:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng