Luat Minh Khue

đại lý ký gửi

đại lý ký gửi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đại lý ký gửi

Hợp đồng đại lý ký gửi

Hợp đồng đại lý ký gửi
Để bán hàng, nhà sản xuất (hoặc cũng có thể là doanh nghiệp thương mại) thường ký hợp đồng đại lý với các nhà phân phối. Một trong các hình thức đại lý phổ biến nhất là đại lý ký gửi. Trong bài viết này, chúng ta tham khảo một mẫu hợp đồng đại lý ký gửi.