Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

>> Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký kinh doanh;

- Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ban hành hệ thống mã ngành kinh tế của Việt Nam.

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, về hình thức đăng ký:

Đại lý của bạn có thể được đăng ký dưới một trong hai hình thức: đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, nếu quy mô nhỏ bạn có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp:

" Điều 66. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

3. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định".

Như vậy, nếu sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động thì có thể đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp. Nếu sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên thì phải thành lập doanh nghiệp.

Thứ hai, về thủ tục đăng ký:

Nếu thành lập hộ kinh doanh cá thể, Cá nhân gửi Giy đnghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Theo quy định tại điều 71 nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ gồm :

- Đơn đề nghị thành lập hộ kinh doanh cá thể theo mẫu III-1 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT;

- Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.;

- Hợp đồng thuê nhà hoặc hợp đồng mượn nhà nếu địa điểm kinh doanh của bạn đi thuê kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( địa điểm kinh doanh). Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Trong đó, nội dung Giấy đnghị đăng ký hộ kinh doanh gm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Sau khi hoàn tất hồ sơ bạn sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc phòng tài chính kế toàn của UBND cấp huyện nơi bạn dự định đặt địa điểm kinh doanh. Sau thời hạn 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ của bạn hợp lệ, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, nếu cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối cấp sẽ cần nếu rõ bằng văn bản lý do từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể của bạn.

Đối với trường hợp bạn muốn kinh doanh ngành nghề đại lý, ký gửi thì trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể bạn phải đăng ký kinh doanh ngành nghề này và áp mã ngành theo hệ thống mã ngành cấp 4 ban hành trong quyết định 10/2007/QĐ-Tgg.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email hoặc qua tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến 24/7, gọi: 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê