Luật sư tư vấn về chủ đề "dân phòng"

dân phòng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dân phòng.

Nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ có bắt buộc không?

Nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ có bắt buộc không?
Không phải mọi thanh niên Việt Nam đều hiểu rõ chế độ dân quân tự vệ, do vậy Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp các quy định của pháp luật về vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật hiện hành:

Điều kiện tham gia dân phòng, dân quân tự vệ ?

Điều kiện tham gia dân phòng, dân quân tự vệ ?
Khái niệm dân phòng và dân quân tự vệ có gì khác nhau không ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến điều kiện tham gia dân quân tự vệ, chế độ miễn tham gia dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: