Luật sư tư vấn về chủ đề "dân số"

dân số | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dân số.

Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số, cụ thể theo Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ y tế...

Thomas Robert Malthus và Nguyên tắc dân số trong kinh tế học cổ điển

Thomas Robert Malthus và Nguyên tắc dân số trong kinh tế học cổ điển
Thomas Robert Malthus là một nhà nhân khẩu học, nhà kinh tế học người Anh. Ông là một trong những đại biểu của kinh tế học cổ điển. Malthus có nhiều đóng góp vào các học thuyết kinh tế và các đóng góp vào lĩnh vực dân số, đặc biệt là vấn đề sự gia tăng dân số thông qua Thuyết dân số của ông