Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký tác phẩm"

đăng ký tác phẩm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký tác phẩm.

Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Phát hành là việc thông qua một hoặc nhiều hình thức mua, bán, phân phát, tặng, cho, cho thuê, cho mượn, xuất khẩu, nhập khẩu, hội chợ, triển lãm để đưa xuất bản phẩm đến người sử dụng. Thep quy định của Luật xuất bản để phát hành xuất bản phẩm phải được cấp phép hoạt động bởi cơ quan có thẩm quyền.

Người chấp bút tạo nên tác phẩm có phải là tác giả của tác phẩm hay không?

Người chấp bút tạo nên tác phẩm có phải là tác giả của tác phẩm hay không?
Người viết sách tự truyện, hồi ký về cuộc đời của người khác thường được gọi là "người chấp bút" thế nhưng quy định pháp luật lại không có khái niệm này, mà chỉ có quy định "tác giả" và "chủ sở hữu quyền tác giả". Vì vậy, đã có những cách hiểu khác nhau, thậm chí gây tranh cãi xung quanh vấn đề này.

Người dịch tác phẩm là gì ? Quy định về người dịch tác phẩm

Người dịch tác phẩm là gì ? Quy định về người dịch tác phẩm
Người dịch tác phẩm không chỉ là những người dịch tác phẩm tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc ngược lại từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, mà còn bao gồm cả người dịch tác phẩm được thể hiện bằng chữ Hán Nôm sang chữ Quốc ngữ hoặc từ dạng chữ viết sang dạng chữ nổi cho người mù.

Cải biên là gì ? Tác phẩm cải biên là gì? Quy định về tác phẩm cải biên theo Luật Sở hữu trí tuệ ?

Cải biên là gì ? Tác phẩm cải biên là gì? Quy định về tác phẩm cải biên theo Luật Sở hữu trí tuệ ?
Sự sáng tạo của con người là vô cùng rộng lớn, đó không chỉ là sự sáng tạo hoàn toàn mới mẻ mà bên cạnh đó sự sáng tạo còn bắt nguồn từ những nền tảng đã có từ trước đó. Cải biên cũng vậy. Tác phẩm cải biên có được sáng tạo dựa trên một hay nhiều tác phẩm gốc, có thể cùng hình thức thể hiện hoặc không. Và tác phẩm cải biên được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo hộ. Bài viết xoay quanh vấn đề về cải biên và tác phẩm cải biên:

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là gì ? Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thực hiện thế nào ?

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là gì ? Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thực hiện thế nào ?
Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là một thiết kế dưới dạng đồ họa hoặc một bản vẽ có thể sử dụng trong việc sản xuất các bao bì sản phẩm hoặc các mục đích khác nhau trong đời sống xã hội. Người thiết kế ra tác phẩm này có thể đăng ký quyền tác giả: