Luat Minh Khue

đăng ký tác phẩm

đăng ký tác phẩm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký tác phẩm.

Ai được coi là chủ sở hữu tác phẩm? Cách đăng ký tác phẩm

Ai được coi là chủ sở hữu tác phẩm? Cách đăng ký tác phẩm
Chủ sở hữu tác phẩm là người tạo ra tác phẩm hoặc được thừa kế, tặng cho... Chủ sở hữu tác phẩm bao gồm: Tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do mình sáng tạo, trừ trường hợp tác phẩm sáng tạo theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng.

Những tác phẩm nào thuộc về công chúng theo luật sở hữu trí tuệ?

Những tác phẩm nào thuộc về công chúng theo luật sở hữu trí tuệ?
Tác phẩm là sản phẩm trí tuệ của tác giả, cũng có thể gọi đó là "đứa con tinh thần" của tác giả, được sáng tác bằng tâm huyết, trí tuệ và mọi phương tiện vật chất, kỹ thuật của mình. Thành quả công sức này của tác giả được ghi nhận thông qua việc pháp luật công nhận và bảo hộ quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng