Đảng viên bị kỷ luật

Đảng viên bị kỷ luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đảng viên bị kỷ luật.

Đối tượng áp dụng của Quy định 117 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên bị kỷ luật oan

Đối tượng áp dụng của Quy định 117 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên bị kỷ luật oan
Ngày 18/8/2023, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 117-QĐ/TW quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, trình tự, thủ tục xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đối tượng áp dụng của Quy định 117 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên bị kỷ luật oan sẽ được đề cập trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây

Nguyên tắc xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên bị kỷ luật oan theo Quy định 117

Nguyên tắc xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên bị kỷ luật oan theo Quy định 117
Thông thường khi đảng viên mắc lỗi nghiêm trọng thì sẽ bị kỷ luật theo quy định. Vậy trong trường hợp đảng viên bị kỷ luật oan thì nguyên tắc xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây thông qua Quy định 117 cụ thể như sau:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng